Ochrona środowiska

1. UCHWAŁA NR XX/492/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących zakup spalinowych rozdrabniaczy ogrodowych
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r. poz. 1829, data ogłosz. 16.05.2016r.
Uchwała Kolegium RIO w Gdańsku

2. UCHWAŁA NR XXII/526/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza - edycja 2016”.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r. poz. 3089, data ogłosz. 07.09.2016

3. UCHWAŁA NR XXII/534/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r., poz. 2450, data ogłosz. 13.07.2016r.

4, UCHWAŁA NR XXIV/592/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących wymianę źródeł energii cieplnej na źródła niskoemisyjne oraz budowę odnawialnych źródeł energii
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r., poz. 3444, data ogłosz. 20.10.2016r.

5. UCHWAŁA NR XXVII/677/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r. poz. 319, data ogłosz. 24.01.2017r.
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 12.05.2016
Data udostępnienia informacji: 12.05.2016
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.04.2017 14:16 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
16.12.2016 12:02 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
16.11.2016 11:28 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
06.09.2016 10:06 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
06.09.2016 08:59 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
08.06.2016 15:29 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
08.06.2016 12:56 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
12.05.2016 14:21 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz