Inne

1. UCHWAŁA NR XIX/435/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Gdyni
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r., poz. 1499, data ogłosz. 19.04.2016r.

2. UCHWAŁA NR XX/491/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniająca Regulamin Nagrody Literackiej Gdynia
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r. poz. 1864, data ogłosz. 17 maja 2016r.

3. UCHWAŁA NR XXIV/587/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Gdyni karty „Gdynia Senior Plus”
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r., poz. 3443, data ogłosz. 20.10.2016r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 12.05.2016
Data udostępnienia informacji: 12.05.2016
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.11.2016 11:16 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
08.06.2016 15:28 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
12.05.2016 13:38 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz