Gospodarowanie nieruchomościami

1. UCHWAŁA NR XIX/438/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad oddawania w dzierżawę lub najem oraz obciążania nieruchomości gminnych
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r. 1583, data ogłosz. 22.04.2016r.

2. UCHWAŁA NR XIX/442/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Gdyni
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r., poz. 1688, data ogłosz. 28.04.2016r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 12.05.2016
Data udostępnienia informacji: 12.05.2016
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.05.2016 13:51 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz