Gminne jednostki organizacyjne

1. UCHWAŁA NR XVI/363/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Laboratorium Innowacji Społecznych”.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.woj.Pom. z 2016r. poz. 302, data ogłosz. 01.02.2016r.

2. UCHWAŁA NR XX/447/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni” i odwołania upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej udzielonego Dyrektorowi Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r., poz. 1882, data ogłosz. 18.05.2016r.

3.UCHWAŁA NR XXI/508/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Teatrowi Miejskiemu im. Witolda Gombrowicza w Gdyni
- pobierz uchwałę (format pfd)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016., poz.2207, data ogłosz. 14.06.2016r.

4. UCHWAŁA NR XXII/533/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Emigracji w Gdyni
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r., poz. 2585, data ogłosz. 20.07.2016r.

5. UCHWAŁA NR XXIV/594/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 września 2016 r. w sprawie: zmian w statucie jednostki budżetowej żłobka "Niezapominajka" w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 23
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016 r., poz. 3484, data ogłosz. 24.10.2016r.

6.UCHWAŁA NR XXVI/635/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/1051/06 Rady Miasta Gdyni w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r. poz. 4469, data ogłosz. 15.12.2016r.

7.UCHWAŁA NR XXVII/665/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/363/16 Rady Miasta Gdyni w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Laboratorium Innowacji Społecznych"
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom.

8. UCHWAŁA NR XXVII/666/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/635/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Aktywności Seniora, zmienionej uchwałą nr X/269/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2007 roku
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r. poz. 287, data ogłosz. 24.01.2017r.
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 04.02.2016
Data udostępnienia informacji: 04.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.04.2017 13:59 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
16.12.2016 11:43 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
16.11.2016 11:46 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
06.09.2016 09:49 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
21.06.2016 12:27 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
14.06.2016 15:07 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
08.06.2016 14:36 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
04.02.2016 10:17 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz