Drogi, nazwy ulic

1. UCHWAŁA NR XVII/416/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Okrętowej w Gdyni
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r. poz. 1377, data ogłosz. 05.04.2016r.

2. UCHWAŁA NR XVII/417/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Zjazdowej w Gdyni
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r. poz. 1378, data ogłosz. 05.04.2016r.

3. UCHWAŁA NR XVII/418/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Folwarcznej w Gdyni
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r. poz. 1379, data ogłosz. 05.04.2016r.

4. UCHWAŁA NR XVII/419/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Goplany w Gdyni
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r., poz. 1380, data ogłosz. 05.04.2016r.

5. UCHWAŁA NR XVII/420/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zaliczenia wybudowanego odcinka ul. Bukowej w Gdyni do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu ul. Bukowej
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r. 3176, data ogłosz. 21.09.2016r.

6. UCHWAŁA NR XX/483/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Góralskiej w Gdyni
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r. 1664, data ogłosz. 28 kwietnia 2016r.

7. UCHWAŁA NR XX/484/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Kurpiowskiej w Gdyni
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz. Woj. Pom. z 2016r. poz. 1858, data ogłosz. 17.05.2016r.

8. UCHWAŁA NR XX/485/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Szkolnej w Gdyni
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r. poz. 1857, data ogłosz. 17.05.2016r.

9.UCHWAŁA NR XXI/505/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1637G ulicy Wrocławskiej w Gdyni
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r. poz. 2187, data ogłosz. 14.06.2016r.

10. UCHWAŁA NR XXI/518/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gdyni
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom.z 2016 r. poz. 2188, data ogłosz. 14.06.2016r.

11. UCHWAŁA NR XXI/519/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Oksywie w Gdyni
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016 r. poz. 2189, data ogłosz. 14.06.2016 r.

12. UCHWAŁA NR XXII/540/16 RADY MIASTA GDYNI  z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Sosnowej w Gdyni
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r., poz. 2453, data ogłosz. 13.07.2016r.

13.UCHWAŁA NR XXIII/574/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Cisowa w Gdyni
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r. poz. 3163, data ogłosz. 19.09.2016r.

14. UCHWAŁA NR XXIII/575/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Uczniowskiej w Gdyni
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r., poz. 3157, data ogłosz. 19.09.2016r.

15.UCHWAŁA NR XXIII/576/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie : a) zaliczenia ulicy Ks. Prałata Hilarego Jastaka do kategorii drogi gminnej; b) ustalenia przebiegu przedmiotowej drogi gminnej
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r., poz. 3164, data ogłosz. 19.09.2016r.

16. UCHWAŁA NR XXIII/577/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie : a) zaliczenia ul. Jana Kamrowskiego i ul. Leona Staniszewskiego do kategorii drogi gminnej; b) ustalenia przebiegu przedmiotowej drogi gminnej
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016 r., poz. 3156, data ogłosz. 19.09.2016r.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 12.05.2016
Data udostępnienia informacji: 12.05.2016
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.04.2017 11:08 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
16.12.2016 12:04 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
15.11.2016 14:12 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
06.09.2016 10:36 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
14.06.2016 14:03 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
08.06.2016 15:25 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
12.05.2016 13:27 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz