Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni - wybór oferty

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni.

W postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 tys. EURO, oferty złożyło 6 wykonawców:

 
 

 

Nazwa wykonawcy

adres

cena oferty

okres gwarancji ponad wymagany w SIWZ (miesiące)

Punktacja

1

Novicom Sp. z o.o. sp.k.

03-194 Warszawa ul. Konwaliowa 7

1 126 939,96

0

6,32

2

Innowation in technology Sp. z o.o.

78-100 Niekanin, ul. Śliwkowa 1

1 000 000,00

24

-

3

Alltech Sp. J. Zdzisław Pająk Artur Pająk

09-407 Płock ul. Spółdzielcza 33

712 602,96

25

10

4

Syos Sp. Z o.o.

01-756 Warszawa ul. Przasnyska 6B

977 217,37

0

-

5

Koma Nord Sp. z o.o.

81-537 Gdynia ul. Łużycka 2

917 065,76

0

7,77

6

Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. J.

26-600 Radom ul. Wolności 8 lok 4

805 840,65

25

-

   

Na realizację zadania Zamawiający przeznaczył 1055000,00 zł. Zamawiający określił następujące kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty były : cena oferty brutto – 95 %, okres gwarancji ponad założony obligatoryjny okres gwarancji – 5 %

Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez Alltech Sp. J. Zdzisław Pająk Artur Pająk z Płocka. Cena oferty 712602.96 zł.

 

Na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) wykonawcę Innowation In Technology Sp. z o.o wykluczono z postępowania i jednocześnie jego ofertę odrzucono na podstawie   
 art.24 ust.4 Pzp oraz art. 89 ust.1 pkt.2

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 Pzp odrzucono oferty wykonawców: Syos Sp. z o.o. oraz Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp.J.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 07.06.2016
Data udostępnienia informacji: 07.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.06.2016 10:00 Korekta Karolina Dobrzyńska
07.06.2016 09:58 Korekta Karolina Dobrzyńska
07.06.2016 09:56 Korekta Karolina Dobrzyńska
07.06.2016 09:55 Korekta Karolina Dobrzyńska
07.06.2016 09:50 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska
07.06.2016 09:40 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska