Wynik postępowania na opracowanie Elektronicznej Mapy Akustycznej Miasta Gdyni oraz Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Gdyni (...)

OGŁOSZENIE O WYNIKU


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 EURO na Opracowanie Elektronicznej Mapy Akustycznej Miasta Gdyni (EMAMG) oraz Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Gdyni (POŚpH) wraz z rozbudową i utrzymaniem systemu monitoringu hałasu oraz zmianą funkcjonalności informatycznego systemu mapy akustycznej oraz asysta techniczna

Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 23.06.2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na usługę polegającą na opracowaniu Elektronicznej Mapy Akustycznej Miasta Gdyni (EMAMG) oraz Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Gdyni (POŚpH) wraz z rozbudową i utrzymaniem systemu monitoringu hałasu oraz zmianą funkcjonalności informatycznego systemu mapy akustycznej oraz asysta techniczna.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta złożona przez:
Konsorcjum BMT com Spółka z o.o. i PVO Sp. z o.o., prowadzące działalnośc pod adresem ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk.
 
Ofertę oceniono wg kryteriów przyjętych otwarciem postępowania z 13.06.2016 r.: cena oferty brutto 70 punktów, liczba dodatkowych lokalizacji stacji pomiarowych 15 punktów, okres wykonywania ciągłych i automatycznych pomiarów hałasu 15 punktów.
Przyznano łącznie 100 punktów.

Cena oferty: 733 818 zł brutto.
Ofert odrzuconych nie było. Żaden z wykonawców nie został wykluczony.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agata Lipińska
Ostatnio zmodyfikował: Agata Lipińska
Data wytworzenia informacji: 04.07.2016
Data udostępnienia informacji: 04.07.2016
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.07.2016 14:35 Aktualizacja treści Agata Lipińska
05.07.2016 13:32 Aktualizacja treści Agata Lipińska
05.07.2016 13:29 Dodanie informacji Agata Lipińska