Wynik postępowania „Opracowanie znaku słowno-graficznego promującego Gdynię podczas jubileuszu 90-lecia Miasta”

W dniu 23.10.2015 r. Gmina Miasta Gdynia ogłosiła otwarty konkurs ofert na „Opracowanie znaku słowno-graficznego promującego Gdynię podczas jubileuszu 90-lecia Miasta”.

Przedmiotem konkursu było wyłonienie najlepszego znaku słowno-graficznego mogącego zawierać propozycję hasła promocyjnego/ logo promującego Gdynię podczas jubileuszu 90-lecia Miasta. Wybrany znak słowno-graficzny będzie miał zastosowanie do celów promocyjnych i identyfikacyjnych Gdyni na wszystkich polach eksploatacji.

 

Ogłoszenie konkursu nastąpiło poprzez umieszczenie informacji na stronie www.gdynia.pl/bip/konkursy oraz w Ratuszu. Do ponad 15 agencji reklamowych został rozesłany również mailing z regulaminem konkursu i zaproszeniem do składania ofert.

 

W terminie podanym w regulaminie wpłynęły 24 oferty. Złożone propozycje zostały ocenione przez zespół do spraw programu obchodów 90. rocznicy nadania paw miejskich Miastu Gdynia.


Wybrany projekt został złożony przez firmę Mr Bloom  Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-758) przy ul. Grunwaldzkiej 22/5.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Joanna Pawlus
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Pawlus
Data wytworzenia informacji: 11.01.2016
Data udostępnienia informacji: 19.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.01.2016 14:14 Dodanie informacji Joanna Pawlus