Wykonanie prac konserwatorskich na elewacji budynku przy ul. 10-go Lutego 24 w Gdyni – Ściana Zachodnia.

  Ogłoszenie o wynikach postępowania na robotę budowlaną: Wykonanie prac konserwatorskich na elewacji budynku przy ul. 10-go Lutego 24 w Gdyni - Ściana zachodnia
 
OGŁOSZENIE WYNIKU
 
Działając w trybie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiam,
że decyzją Sekretarza Miasta Gdyni Nr SA.271.82.2016 z dnia 20.07.2016 r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 12.07.2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 225.000 Euro na robotę budowlaną: Wykonanie prac konserwatorskich na elewacji budynku przy ul. 10-go lutego 24 w Gdyni - Ściana zachodnia.          EZP nr 41/16
Do upływu terminu składania ofert złożono pięć ofert:
1.  Firma Budowlano-Konserwatorska „BUDKON" Rafał Socha z siedzibą: ul. Lipowa 109,  84-208 Warzenko
 
    - cena brutto:                               198 568,25 zł brutto                                  6,46 pkt
    - okres udzielonej gwarancji:      60 miesięcy                                                   2      pkt
                                                                                                          RAZEM          8,46 pkt
 
2. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „AGAD" Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Chrzanowskiego   23B, 87-100 Toruń
 
    - cena brutto:                               347 806,45 zł brutto                                 3,69 pkt
    - okres udzielonej gwarancji:      60 miesięcy                                                  2      pkt
                                                                                                          RAZEM         5,69 pkt
 
3. Konsorcjum:
     P.P.H.U. MARBUD - Ryszard Marcinkiewicz z siedzibą: ul. Morska 147, 81-206 Gdynia - lider    konsorcjum
     MARBUD Sp. z o. o. - Spółka Komandytowa z siedzibą: ul. Morska 147, 81-206 Gdynia
 
    - cena brutto                                202 486,46 zł brutto                               6,34 pkt
    - okres udzielonej gwarancji:      60 miesięcy                                                2      pkt
                                                                                                          RAZEM       8,34 pkt
 
4. Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. oddział Gdańsk z siedzibą: ul. Miałki Szlak 59, 80-717 Gdańsk                
 
    - cena brutto:                               160 454,05 zł brutto                               8   pkt
    - okres udzielonej gwarancji:      60 miesięcy                                                2   pkt
                                                                                                        RAZEM       10   pkt
 
5.  Zakład Wielobranżowy Jan Rekowski z siedzibą: ul. Stolema 4, 83-322 Stężyca
 
    - cena brutto:                               276 913,86 zł brutto                              4,63 pkt
    - okres udzielonej gwarancji:      60 miesięcy                                               2     pkt
                                                                                                        RAZEM        6,63 pkt
 
Wszyscy wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu i ich oferty nie podlegały odrzuceniu. Oferty oceniano według kryteriów jakie zostały przyjęte:
cena oferty brutto- waga 80%, okres udzielonej gwarancji-waga 20%
Wykonawca, którego oferta została wybrana:
Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. oddział Gdańsk z siedzibą: ul. Miałki Szlak 59,
80-717 Gdańsk                
  
    - cena brutto:                               160 454,05 zł brutto                               8   pkt
    - okres udzielonej gwarancji:      60 miesięcy                                                2   pkt
                                                                                                        RAZEM       10   pkt
 
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Ostatnio zmodyfikował: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 20.07.2016
Data udostępnienia informacji: 20.07.2016
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.07.2016 12:15 Dodanie informacji Andrzej Ciupalski