Unieważnienie postępowania na obsługę w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze


Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r (t.j Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Gmina Miasta Gdyni unieważnia postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro na obsługę Urzędu Miasta Gdyni w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze w latach 2016-2017. Postępowanie to obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Postępowanie musi zostać unieważnione, ponieważ niemożliwe jest dokonanie prawidłowego wyboru oferty najkorzystniejszej i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie sprecyzowano stawek podatku VAT na opłatę transakcyjną za wystawienie biletu w komunikacji zagranicznej (lotniczej, kolejowej, promowej) i komunikacji lotniczej krajowej. Stawki VAT zaproponowane przez Wykonawców różnią się od siebie, uniemożliwiając porównanie ofert i przyznanie punktów w kryterium ceny. Tym samym niemożliwe było wybranie najlepszej oferty. W związku z powyższym Zamawiający jest zmuszony unieważnić postępowanie. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający niezwłocznie dokona wszczęcia nowego postępowania w przedmiotowej sprawie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Leman
Wprowadził informację: Monika Pawlińska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Pawlińska
Data wytworzenia informacji: 25.02.2016
Data udostępnienia informacji: 01.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.03.2016 13:31 Dodanie informacji Monika Pawlińska