Rozbudowa ul. Morskiej w Gdyni na odcinku od ul. Kcyńskiej do Węzła Żołnierzy Wyklętych poprzez budowę po obu stronach drogi rowerowej

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ 209 000 EURO NA WYBÓR WYKONAWCY:

na wykonanie usług w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Morskiej w Gdyni na odcinku od ul. Kcyńskiej do Węzła Żołnierzy Wyklętych poprzez budowę po obu stronach drogi rowerowej".

Rozstrzygnięciem postępowania z dnia 19.02.2016 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 209 000 euro, na wykonanie usług w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Morskiej w Gdyni na odcinku od ul. Kcyńskiej do Węzła Żołnierzy Wyklętych poprzez budowę po obu stronach drogi rowerowej" oraz wybór oferty nr 01 z ceną ryczałtową brutto: 338.496,00 zł. złożonej przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski, 80-297 Banino ul. Głogowa 9, która otrzymała łącznie największą liczbę punktów.

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty, które oceniano wg kryteriów przyjętych w otwarciu postępowania
z dnia 15.02.2016 r. cena oferty brutto 90 %, okres wykonania 10%.

Oferta 01 - Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski, ul. Głogowa 9, 80-297 Banino:

1. cena brutto 338.496,00 zł. 9,00 pkt
2. okres wykonania 56 tygodni 0,70 pkt
RAZEM 9,70 pkt

Oferta 02 - TRANSPROJEKT GDAŃSK, ul. Partyzantów 72 A, 80-254 Gdańsk-Wrzeszcz:

1. cena brutto 689 931,60 zł. 0,00 pkt
2. okres wykonania 53 tygodni 1,00 pkt
RAZEM 1,00 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Barbara _Kozyra
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Kozyra
Data wytworzenia informacji: 03.06.2016
Data udostępnienia informacji: 03.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.06.2016 13:17 Dodanie informacji Barbara Kozyra
03.06.2016 13:14 Dodanie informacji Barbara Kozyra
03.06.2016 13:11 Dodanie informacji Barbara Kozyra