Informacja z rozstrzygnięcia przetargu w trybie zapytania o cenę na wykonanie druków własnych w 2016/2017r

Prezydent Miasta Gdyni informuje,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie druków własnych dla UMG w 2016/2017r.


Oferty ważne złożyły firmy:
1. „Contrast " Drukarnia Jerzy Kanikuła 81-208 Gdynia ul. Działdowska 14 - 556594,68 zł.
2. Drukarnia Cyfrowa „InfoDruk" Magdalena Kleczyk 81-331 Gdynia ul. Kapitańska 11b - 526870,50zł
3. „PAKOM" Sp. z o.o. 80-209 Chwaszczyno ul. Oliwska 108 - 547945,32zł.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy: Drukarnia Cyfrowa „InfoDruk" Magdalena Kleczyk 81-331Gdynia ul. Kapitańska 11b, która zaoferowała najniższą cenę - 526870,50zł brutto.
Jednocześnie informuję, że oferta firmy P.H. „Maja" Janusz Mazur ul. Starowiejska 24 81-356 Gdynia została niezwłocznie zwrócona jako złożona po terminie /art. 84 ust.2 ustawy Pzp/.
Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Ostatnio zmodyfikował: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 16.12.2016
Data udostępnienia informacji: 16.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.12.2016 14:01 Dodanie informacji Andrzej Ciupalski