Druk i kolportaż biuletynu RATUSZ - Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni w 2017 roku

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na usługę druku i kolportaż biuletynu RATUSZ - Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni w 2017 roku.

Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, iż nie zostało rozstrzygnięte postępowania w zakresie druku i kolportaż biuletynu RATUSZ - Informacje Rady
i Prezydenta Miasta Gdyni w 2017 roku (BZP nr 367854-2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku).

W terminie złożenia ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na 27 grudnia 2016 roku, godzina 12:30, nie została złożona żadna oferta Wykonawcy. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, Zamawiający unieważnia postępowanie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 29.12.2016
Data udostępnienia informacji: 29.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.12.2016 12:18 Dodanie informacji Paweł Jałoszewski