Dostawa oprogramowania dla Urzędu Miasta GdyniRozstrzygnięcie postępowania

W postępowaniu na dostawę oprogramowania dla Urzędu Miasta Gdyni, prowadzonego       w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 tys. EURO, oferty złożyło 2 wykonawców: 


 Nazwa wykonawcyadrescena oferty
1Koma Nord Sp. z o.o.81-537 Gdynia ul. Łużycka 2 91 714,79 zł
2SANSEC Poland S.A. 00-493 Warszawa,                                ul Bolesława Prusa 2100 150,29 zł


 Na realizację zadania Zamawiający przeznaczył 107 000,00 zł. Zamawiający określił następujące kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty  : cena oferty brutto – 100 %.

Zgodnie z art.91 ust.1 ustawy Prawo zamówien publicznych, za najkorzystniejszą komisja uznała ofertę złożoną przez Koma Nord Sp. z o.o.  -   91 714,79 zł. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 15.12.2016
Data udostępnienia informacji: 16.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.12.2016 13:36 Korekta Karolina Dobrzyńska
16.12.2016 12:59 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska