Dostawa licencji bazy danych ORACLE

 

Rozstrzygnięcie postępowania

 

W postępowaniu na dostawę licencji bazy danych ORACLE dla Urzędu Miasta Gdyni, prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 tys. EURO, oferty złożyło 2 wykonawców:

 

 

1. Koma Nord Sp. z o.o.,

81-537 Gdynia ul. Łużycka 2 ,

294 494,10 zł


2. CADevent Sp. z o.o

80-807 Gdańsk, ul Jabłoniowa 20/511

297 961,65 zł


Na realizację zadania Zamawiający przeznaczył 300 tys. zł. Zamawiający określił następujące kryteria wyboru

najkorzystniejszej oferty były : cena oferty brutto – 100 %.


Z
godnie z przyjętym kryterium wyboru, za najkorzystniejszą komisja uznała ofertę złożoną przez

Koma Nord Sp. z o.o.
294 494,10 zł.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 30.11.2016
Data udostępnienia informacji: 30.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.11.2016 13:19 Korekta Karolina Dobrzyńska
30.11.2016 13:13 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska