Budowa parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z rozbudową ul. Witomińskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 5 225 000 euro na robotę budowlaną pn.: „Budowa parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z rozbudową ul. Witomińskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni".

Rozstrzygnięciem postępowania z dnia 25.04.2016 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 05.04.2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 5 225 000 euro na wykonanie zadania pn: „Budowa parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z rozbudową ul. Witomińskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni" oraz wybór oferty nr 7 złożonej przez SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, z ceną ryczałtową brutto 1 497 629,58 zł.
Do upływu terminu składania ofert złożono 8 ofert. Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych w otwarciu postępowania z dnia 24.02.2016 r.: cena oferty brutto 92 %, okres wykonania 5 %, okres udzielonej gwarancji 3%.

Oferta nr 1
nazwa wykonawcy: Firma Budowlano - Drogowa MTM S.A.
adres wykonawcy: ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia
cena: 1 587 429,88 zł - 8,65 pkt
okres wykonania: 16 tygodni - 0,40 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 55 m-cy - 0,30 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 9,35 pkt

Oferta nr 2
nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT Marian Mielewczyk
adres wykonawcy: ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia
cena: 2 003 656,14 zł - 6,09 pkt
okres wykonania: 24 tygodnie - 0,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 55 m-cy 0,30 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 6,39 pkt

Oferta nr 3
nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o.
adres wykonawcy: ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy
cena: 2 207 850,00 zł - 4,84 pkt
okres wykonania: 20 tygodni - 0,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 37 m-cy - 0,09 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 4,93 pkt

Oferta nr 4
nazwa wykonawcy: Eurovia Polska S.A.
adres wykonawcy: Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
cena: 1 835 011,10 zł - 7,13 pkt
okres wykonania: 23 tygodnie- 0,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 55 m-cy - 0,30 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 7,43 pkt

Oferta nr 5
nazwa wykonawcy BUDIMEX S.A.
adres wykonawcy ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
cena 1 647 266,92 zł - 8,28 pkt
okres wykonania 20 tygodni - 0,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi 55 m-cy - 0,30 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 8,58 pkt

Oferta nr 6
nazwa wykonawcy: WPRD GRAVEL Sp. z o.o.
adres wykonawcy: ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk
cena: 1 928 427,05 zł - 6,55 pkt
okres wykonania: 26 tygodni - 0,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 55 m-cy - 0,30 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 6,85 pkt

Oferta nr 7
nazwa wykonawcy: SKANSKA S.A.
adres wykonawcy: ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
cena: 1 497 629,58 zł - 9,20 pkt
okres wykonania: 21 tygodni - 0,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 55 m-cy - 0,30 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 9,50 pkt

Oferta nr 8
nazwa wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o.
adres wykonawcy: ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
cena: 1 690 301,92 zł - 8,02 pkt
okres wykonania: 15 tygodni - 0,50 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 55 m-cy - 0,30 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 8,82 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 7 złożona przez SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01 518 Warszawa, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 26.04.2016
Data udostępnienia informacji: 26.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.04.2016 10:20 Dodanie informacji Dominika Wojtunik