Usługi komunalne

1. UCHWAŁA NR V/60/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r. poz. 246, data ogłosz. 30.01.2015r.

2. UCHWAŁA NR X/182/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r. poz. 2242, data ogłosz. 21.07.2015r.

3. UCHWAŁA NR X/183/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r. poz. 2243, data ogłosz. 21.07.2015r.

4. UCHWAŁA NR XIII/281/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r, poz. 3609, data ogłosz. 27.11.2015r.

5. UCHWAŁA NR XIV/287/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r., poz. 4082, data ogłosz. 14.12.2015r.

6. UCHWAŁA NR XIV/288/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dzu.Urz.Woj.Pom. z 2015r., poz. 4081, data ogłosz. 14.12.2015r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 30.03.2015
Data udostępnienia informacji: 31.03.2015
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.01.2016 11:29 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
14.01.2016 11:21 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
14.01.2016 10:49 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
12.11.2015 14:13 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
23.07.2015 15:26 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
31.03.2015 09:17 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz