Stypendia, szkoły, przedszkola, żłóbki.

1. UCHWAŁA NR VI/82/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015 r., poz. 763, data ogłosz. 13.03.2015r.
 
2. UCHWAŁA NR VIII/112/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r. poz. 1568, data ogłosz. 12.05.2015r.

3. UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasta Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r. poz. 1569, data ogłosz. 12.05.2015r.

4. UCHWAŁA NR VIII/114/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Miasta Gdyni.
pobierz uchwałę (format pdf)
Dz,Urz.Woj.Pom. z 2015r. poz. 1570, data ogłosz. 12.05.2015r.

5. UCHWAŁA NR IX/146/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia, ustalenia liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.pom. z 2015r. poz. 1891, data ogłosz. 17.06.2015r.

6. UCHWAŁA NR IX/147/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie połączenia Przedszkola nr 53 w Gdyni, ul. Wiczlińska 93 i Szkoły Podstawowej nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej, ul. Wiczlińska 93 w Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Gdyni, ul. Wiczlińska 93.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r. poz. 1935, data ogłosz. 22.06.2015r.
 
7. UCHWAŁA NR IX/148/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie włączenia Przedszkola nr 54 w Gdyni, ul. L.Staffa 10 do Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni, ul. L.Staffa 10.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r. poz. 1936, data ogłosz. 22.06.2015r.

8.UCHWAŁA NR X/185/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 24 czerwca 2015 r. określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego polegającego na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych formach wychowania przedszkolnego w Gminie Miasta Gdynia.
pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r. poz. 2244, data ogłosz. 21.07.2015r.

9. UCHWAŁA NR XIV/301/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.
pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r., poz. 4455, data ogłosz. 23.12.2015r.

10. UCHWAŁA NR XV/335/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gdynia.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom.Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 30.03.2015
Data udostępnienia informacji: 31.03.2015
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.01.2016 13:29 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
14.01.2016 11:36 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
23.07.2015 15:32 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
11.06.2015 11:03 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
13.05.2015 13:48 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
13.05.2015 13:45 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
13.05.2015 13:41 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
31.03.2015 10:04 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz