Opieka społeczna, piecza zastępcza

1. UCHWAŁA NR X/177/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
- pobierz uchwałę *format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom.z 2015r. poz. 239, data ogłosz. 21.07.2015r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 23.07.2015
Data udostępnienia informacji: 23.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.07.2015 15:17 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz