Ochrona środowiska

1. UCHWAŁA NR IX/135/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących demontaż i likwidację odpadów azbestowych oraz likwidację zbiorników bezodpływowych.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015 r. poz. 1999, data ogłosz. 26.06.2015r.

2. UCHWAŁA NR XI/213/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji na usunięcie i utylizację azbestu i sposobu ich rozliczania.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r. poz. 2913, data 23.09.2015r.

3. UCHWAŁA NR XI/214/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza-edycja 2015”.
- pobierz uchwałę (format pdf)
dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r. poz. 2921, data ogłosz. 23.09.2015r.

4. UCHWAŁA NR XI/215/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących demontaż i likwidację odpadów azbestowych oraz likwidację zbiorników bezodpływowych.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r. poz. 2903, data ogłosz. 22.09.2015r.

5. UCHWAŁA NR XIII/274/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r. poz. 3645, data ogłosz. 01.12.2015r.

6. UCHWAŁA NR XV/320/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących wymianę źródeł energii cieplnej na źródła niskoemisyjne oraz budowę odnawialnych źródeł energii.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r., poz. 515, data ogłosz. 11.02.2016r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 11.06.2015
Data udostępnienia informacji: 11.06.2015
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.06.2017 14:33 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
14.01.2016 13:17 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
14.01.2016 10:41 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
12.11.2015 14:03 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
04.11.2015 09:26 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
29.10.2015 14:58 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
23.07.2015 15:33 Korekta Grażyna Mikulewicz
23.07.2015 14:54 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
11.06.2015 10:55 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz