Nagrody

1. UCHWAŁA NR VI/76/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Literackiej Gdynia.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz. Woj. Pom. z 2015r. poz. 879, data ogłosz. 19.03.2015r.

2. UCHWAŁA NR XIII/275/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca Regulamin Nagrody Literackiej Gdynia.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r, poz. 3620, data ogłosz. 27.11.2015r.

3. UCHWAŁA NR XIV/297/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę nr III/38/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński”.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r., poz. 4486, data ogłosz. 24.12.2015r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 30.03.2015
Data udostępnienia informacji: 31.03.2015
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.01.2016 11:32 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
14.01.2016 10:44 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
12.11.2015 14:05 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
31.03.2015 09:49 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz