Gminne jednostki organziacyjne

1. UCHWAŁA NR VI/74/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: nadania statutu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015 r. poz. 984, data ogłoszenia 24.03.2015r.

2. UCHWAŁA NR VII/94/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie : założenia Przedszkola nr 53 w Gdyni, ul.Wiczlińska 93.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015, poz. 1313, data ogłosz. 20.04.2015r.

3. UCHWAŁA NR VII/95/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie założenia Przedszkola nr 54 w Gdyni, ul.L. Staffa 10.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom.z 2015r., poz. 1234, data ogłosz. 14.04.2015r.
 
4. UCHWAŁA NR IX/150/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r. poz. 1974, data ogłosz. 24.06.2015r.

5. UCHWAŁA NR IX/153/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni”.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r.poz. 1844, data ogłosz. 11.06.2015r.

6. UCHWAŁA NR XI/195/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Zieleni".
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r. poz. 2896, data ogłosz. 22.09.2015r.

7. UCHWAŁA NR XII/239/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 23 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom.z 2015r. 3158, data ogłosz. 16.10.2015r.

8. UCHWAŁA NR XIII/273/15 RADY MIASTA GDYNI  z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: statutu żłobka "Niezapominajka" w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 23.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r., poz. 3638, data ogłosz. 27.11.2015r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 30.03.2015
Data udostępnienia informacji: 31.03.2015
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.01.2016 10:47 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
12.11.2015 14:01 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
04.11.2015 11:04 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
29.10.2015 13:13 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
23.07.2015 15:38 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
11.06.2015 11:15 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
13.05.2015 14:12 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
31.03.2015 10:21 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
31.03.2015 09:43 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz