Drogi, nazwy ulic

1. UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie nadania nazwy „Plac Wolnej Polski” placowi w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj. Pom. z 2015r., poz. 789, data ogłosz. 16.03.2015r.

2. UCHWAŁA NR VII/96/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Gdyni
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r. poz. 1838, data ogłosz. 11.06.2015r.

3. UCHWAŁA NR VII/97/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Ks. biskupa Jana Bernada Szlagi w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r. poz. 1839, data ogłosz. 11.06.2015r.

4. UCHWAŁA NR VIII/117/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zaliczenia ul. Jerzego Heidricha w Gdyni do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r. poz. 1571, data ogłosz. 12.05.2015r.

5. UCHWAŁA NR VIII/118/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Koperkowej w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r. poz. 1579, data ogłosz. 13.05.2015r.

6. UCHWAŁA NR VIII//119/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Kazimierza Pułaskiego w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r. poz. 1580, data ogłosz. 13.05.2015r.

7. UCHWAŁA NR VIII/120/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Dąbrowa w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r. poz. 1572, data ogłosz. 12.05.2015r.

8.UCHWAŁA NR XI/196/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Afrykańskiej w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r. poz. 2860, data ogłosz. 18.09.2015r.

9.UCHWAŁA NR XI/197/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Aragońskiej w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj. Pom. z 2015r. poz. 2861, data ogłosz. 18.09.2015r.

10. UCHWAŁA NR XI/198/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy kmdr. Z. Horyda w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)

Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r., poz. 2862, data ogłosz. 18.09.2015r.

11. UCHWAŁA NR XI/199/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Mazurskiej w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r. poz. 2863, data ogłosz. 18.09.2015r.

12. UCHWAŁA NR XI/200/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Przemyskiej w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj. Pom. z 2015r. poz. 2864, data ogłosz. 18.09.2015r.

13. UCHWAŁA NR XI/201/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Starowiejskiej w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r. poz. 2865, data ogłosz. 18.09.2015r.

14.UCHWAŁA NR XI/202/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg publicznych ulicy Ruchu Oporu i ulicy Szarych Szeregów w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r. 2866, data ogłosz. 18.09.2015r.

15. UCHWAŁA NR XI/203/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Chylonia w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r. 2867, data ogłosz. 18.09.2015r.

16.UCHWAŁA NR XII/221/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 23 września 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg publicznych ulicy Bytomskiej i ulicy Plac Górnośląski w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r. poz. 3035, data ogłosz. 06.10.2015r.

17. UCHWAŁA NR XII/222/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 23 września 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Witomino-Leśniczówka w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r. poz. 3036, data ogłosz. 06.10.2015r.

18. UCHWAŁA NR XII/223/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 23 września 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Romualda Traugutta w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r. poz. 3037, data ogłosz. 06.10.2015r.

19. UCHWAŁA NR XII/224/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 23 września 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Weteranów w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r. poz. 3038, data ogłosz. 06.10.2015r.

20. UCHWAŁA NR XII/225/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 23 września 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg publicznych ulicy Smętowskiej i ulicy Piotra Ściegiennego w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj. Pom. z 2015r. poz. 3039, data ogłosz. 06.10.2015r.

21. UCHWAŁA NR XII/226/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 23 września 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Działki Leśne w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r. poz. 3040, data ogłosz. 06.10.2015r.

22. UCHWAŁA NR XII/227/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 23 września 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Podgórskiej w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r. poz. 3041, data ogłosz. 06.10.2015r.

23. UCHWAŁA NR XII/228/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 23 września 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r. poz. 3042, data ogłosz. 06.10.2015r.

24. UCHWAŁA NR XII/229/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 23 września 2015 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 135247G w Gdyni (ul. Kutnowska) kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r. poz. 3031, data ogłosz. 06.10.2015r.

25. UCHWAŁA NR XII/230/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 23 września 2015 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 135450G w Gdyni (ul. Rozmarynowa) kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r. poz. 3032, data ogłosz. 06.10.2015r.

26. UCHWAŁA NR XII/231/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 23 września 2015 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 1604G w Gdyni (ul. Chabrowa) kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r. poz. 3113, data ogłosz. 13.10.2015r.

27. UCHWAŁA NR XIII/258/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zaliczenia odcinka ul. Wzgórze Bernadowo w Gdyni do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r., poz. 3590, data ogłosz. 26.11.2015r.

28. UCHWAŁA NR XIII/280/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 października 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r., poz. 3592, data ogłosz. 26.11.2015r.

29. UCHWAŁA NR XIV/306/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Chwarzno w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r., poz. 4451, data ogłosz. 23.12.2015r.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 30.03.2015
Data udostępnienia informacji: 31.03.2015
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.01.2016 11:39 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
14.01.2016 10:43 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
12.11.2015 14:07 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
12.11.2015 13:59 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
04.11.2015 11:01 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
29.10.2015 13:47 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
23.07.2015 15:36 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
13.05.2015 14:00 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
31.03.2015 10:27 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
31.03.2015 10:24 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
31.03.2015 09:54 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz