Wynik postępowania na wykonanie druków własnych w 2015r

Prezydent Miasta Gdyni informuje,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie druków własnych      w 2015r.
Oferty złożyły firmy:
1.„Contrast " Drukarnia J.Kanikuła 81-208 Gdynia ul. Działdowska 14
- 380864,58zł brutto
2. Studio „Millennium" 81-535 Gdynia ul. Płocka 8 - 393907,50 zł brutto
3. „InfoDruk" Drukarnia Cyfrowa Magdalena Kleczyk 81-331 Gdynia ul. Kapitańska 11b - 379910,10 zł brutto
4. „Pixella" Agencja Reklamowa. 81-471Gdynia ul. Szarych Szeregów 3 - 395100,60 zł brutto.

Po sprawdzeniu ważności ofert, komisja wykluczyła firmę „Pixella" Agencja Reklamowa 81-471Gdynia ul. Szarych Szeregów 3, a jej ofertę odrzuciła - nie uzupełniła dokumentów zgodnie z SIWZ (art.24ust.2 pkt 4 i art.24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907).
Zamówienie zostało udzielone firmie „InfoDruk" Drukarnia Cyfrowa Magdalena Kleczyk 81-331 Gdynia ul. Kapitańska 11b, która zaoferowała najniższą cenę - 379910,10 zł brutto.
(Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 858 /15/VII/S.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Ostatnio zmodyfikował: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 03.02.2015
Data udostępnienia informacji: 05.02.2015
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.02.2015 13:36 Dodanie informacji Andrzej Ciupalski