Wykonanie kanalizacji teletechnicznej wraz z budową sieci szkieletowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty                   Na podstawie art. 92 ust.1  ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że  Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty  w postępowaniu przetargowym na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu kanalizacji teletechnicznej wraz z budową sieci szkieletowej i uruchomieniem łączy transmisji danych w ramach projektu "Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w Gdyni". Do przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu kanalizacji teletechnicznej wraz z budową sieci szkieletowej i uruchomieniem łączy transmisji danych w ramach projektu "Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w Gdyni" przystąpiło 4 oferentów:
  1. AJM Spółka z o.o., ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk
  2. Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telłącz Jerzy Markiewicz,15-771 Białystok,              ul. Studzienna 2

  3. Konsorcjum firm Łączpol Sp. z o.o. 80-299 Gdańsk, ul. Astronomów 9 oraz RCI Sp. z o.o. Poznań, ul. Kartuska 46
  4. Sprint S.A., ul. Budowlanych 64E, 80-298 Gdańsk
 1. Ocena oferty firmy AJM Spółka z o.o., ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk 

a.      Kryterium „Cena oferty brutto”: 
P1 =    1 189 475,11 /  3 020996,67  x 10 x 0,9 = 3,54    

 b.      Kryterium „Okres udzielonej gwarancji i rękojmi na roboty budowlane”: P1 =   0 x 0,05 = 0 

c.      Kryterium „Okres udzielonej gwarancji na urządzenia sieciowe”: P1 =   7 x 0,05 = 0,35 

Suma uzyskanych punktów: 3,54 + 0 + 0,35 = 3,89

 2. Ocena oferty firmy Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telłącz Jerzy Markiewicz,                                                     15-771 Białystok, ul. Studzienna 2 

a.                       Kryterium „Cena oferty brutto”: 

P1 = 1189475,11 / 2264036,73 x 10 x 0,9 = 4,73 

b.      Kryterium „Okres udzielonej gwarancji i rękojmi na roboty budowlane”: P1 =   0 x 0,05 = 0 

c.                Kryterium „Okres udzielonej gwarancji na urządzenia sieciowe”: P1 =   0 x 0,05 = 0                                                     

Suma uzyskanych punktów: 4,73 + 0 + 0 = 4,73 

3. Ocena oferty Konsorcjum firm Łączpol Sp. z o.o. 80-299 Gdańsk, ul. Astronomów 9 oraz     RCI Sp. z o.o. Poznań,  ul. Kartuska 46 

a.                       Kryterium „Cena oferty brutto”: P1 = 1189475,11 / 1191943,86 x 10 x 0,9 = 8,98

 b.      Kryterium „Okres udzielonej gwarancji i rękojmi na roboty budowlane”: P1 =   10 x 0,05 = 0,5 

c.                Kryterium „Okres udzielonej gwarancji na urządzenia sieciowe”: P1 =   10 x 0,05 = 0,5 

Suma uzyskanych punktów: 8,98 + 0,5 + 0,5 = 9,98 

4. Ocena oferty firmy Sprint S.A. ul. Budowlanych 64E, 80-298 Gdańsk 

a.                       Kryterium „Cena oferty brutto”: P1 = 1189475,11 / 1189475,11 x 10 x 0,9 = 9,00 

b.      Kryterium „Okres udzielonej gwarancji i rękojmi na roboty budowlane”: P1 =   10 x 0,05 = 0,5

 c.                Kryterium „Okres udzielonej gwarancji na urządzenia sieciowe”: P1 =   7 x 0,05 = 0,35

 Suma uzyskanych punktów: 3,54 + 0 + 0,35 = 9,85

Oferta najkorzystniejsza, która otrzymała najwięcej, czyli 9,98 punktów, to oferta konsorcjum firm  Łączpol Sp. z o.o., 80-299 Gdańsk, ul. Astronomów 9 oraz RCI Sp. z o.o. Poznań, ul. Kartuska 46.

Cena oferty 1 191 943,86 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 14.07.2015
Data udostępnienia informacji: 17.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.07.2015 14:56 Korekta Karolina Dobrzyńska
17.07.2015 14:54 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska
17.07.2015 14:25 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska