Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę i instalację pamięci RAM do serwerów
  Na podstawie art. 92 ust.1  ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że  Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty  w postępowaniu przetargowym na  dostawę i instalację pamięci RAM do serwerów platformy sprzętowej dziennika elektronicznego, eksploatowanych przez 60 placówek oświatowych w Gdyni, realizowanego w ramach projektu pn „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”                                                                                                                                             Na podstawie art. 89 pkt 1.2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuca się ofertę EXON Computer Systems Andrzej Jassowicz Spółka Komandytowa.                     
 Na podstawie art. 89 pkt 1.4 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuca się ofertę Infonet Projekt SA


Do przetargu nieograniczonego  przystąpiło 3 oferentów: 

   cena oferty
1Infonet Projekt SAAl.. Armii Krajowej 220                                    43-316 Bielsko-Biała33 192,00
2EXON Computer Systems Andrzej Jassowicz Spółka Komandytowaul. Widok 16                                 87-100 Toruń175 385,70
3Koma Nord sp. Z o.o.ul. Łużycka 2                                    81-537 Gdynia132 280,80
 

 Ocena oferty firmy Koma Nord sp. z o.o., ul. Łużycka 2  81-537 Gdynia: 

a)Kryterium „Cena oferty brutto”:   8 pkt


  b) Kryterium „Termin wykonania zamówienia”: 2 pkt

 Uzasadnienie :  

         
Oferta wykonawcy EXON Computer Systems Andrzej Jassowicz Spółka Komandytowa została odrzucona ponieważ wykonawca zaproponował 49 dni na realizację zamówienia. Zamawiający wskazał  w SIWZ, że odrzuci oferty   w przypadku, gdy termin wykonania zamówienia przekroczy 30 dni. Oferta wykonawcy Infonet Projekt SA została uznana przez Zamawiającego jako oferta z rażąco niską ceną. Wyjaśnienia złożone przez Wykonawcę uzasadniały taką decyzję.Oferta wykonawcy Koma Nord Sp  Z o.o. pozostała jedyną ważną ofertą  i w związku z tym uznana została za najkorzystniejszą.


Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013


 stopka ue

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 13.10.2015
Data udostępnienia informacji: 13.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.11.2015 13:48 zmiana logo stopki projektu na Karolina Dobrzyńska
13.10.2015 14:43 Korekta Karolina Dobrzyńska
13.10.2015 14:40 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska