Unieważnienie postępowania na robotę budowlanąZAWIADOMIENIE

 O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 1841/15/VII/S z dnia 28 kwietnia 2015 r.
zgodnie z art. 93. ust.1. pkt 4  ustawy Prawo Zamówień Publicznych unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 5.186.000 euro na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu kanalizacji teletechnicznej wraz             z budową sieci światłowodowej i uruchomieniem łączy transmisji danych w ramach projektu „Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej          w Gdyni”


W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono 4 oferty. Gmina Miasta Gdyni przeznaczyła na powyższą robotę kwotę 996 606,99 zł. Tymczasem złożone oferty opiewają na następujące kwoty:

1. Sprint S.A. - 1 313 985,35 zł

2. RCI Sp. z o.o. - 1 378 107,00 zł

3. ATEM-Polska Sp. z o.o. - 1 737 996,33 zł

4. Konsorcjum firm LOGON S.A. - Z.P.H.U. Techbud Małgorzata Firyn - 2 198 722,86 zł Wszystkie złożone przez Wykonawców oferty znacząco przekraczają kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 28.04.2015
Data udostępnienia informacji: 04.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.05.2015 14:32 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska
04.05.2015 14:31 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska
04.05.2015 13:11 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska