Unieważnienie postępowania na druk i kolportaż tygodnika RATUSZ w 2016 roku

Informuje się o unieważnieniu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro na wybór wykonawcy w zakresie druku i kolportażu tygodnika RATUSZ - Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni w 2016 roku wydawanego przez Referat Relacji z Mediami Urzędu Miasta Gdyni. Na przetarg (oznaczenie sprawy: MN.271.4.2015) wpłynęła jedna oferta. Unieważnienie spowodowane jest ceną oferty, przewyższającą kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 15.12.2015
Data udostępnienia informacji: 15.12.2015
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.12.2015 12:15 Korekta Paweł Jałoszewski
15.12.2015 12:14 Dodanie informacji Paweł Jałoszewski