Rozbudowa ulic: Marzanny, Okrężnej, Kwadratowej i odcinki ścieżek rowerowych w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU


Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie robót budowlanych pn.: „Rozbudowa ulic: Marzanny, Okrężnej, Kwadratowej i odcinki ścieżek rowerowych w Gdyni"


 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.04.2015 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 02.04.2015 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Rozbudowa ulic: Marzanny, Okrężnej, Kwadratowej i odcinki ścieżek rowerowych w Gdyni" oraz wybór oferty nr 5 złożonej przez Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, z ceną ryczałtową 3 031 570,75 zł brutto.
Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert. Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 400/14/VII/U z dnia 23.12.2014 r.: cena oferty brutto 92 %, okres wykonania 6 %, okres udzielonej gwarancji 2 %.

Oferta nr 1 - WPRD GRAVEL Sp. z o.o., ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk:
1. cena brutto - 3 506 030,51 zł - 7,76 pkt
2. okres wykonania - 14 tygodni - 0,36 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy - 0,14 pkt
RAZEM 8,26 pkt

Oferta nr 2 - OLTRANS Sp. z o.o., Mrzezino, ul. Lipowa 6, 84-123 Połchowo:
1. cena brutto - 3 244 571,91 zł - 8,55 pkt
2. okres wykonania - 12 tygodni - 0,60 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy - 0,20 pkt
RAZEM 9,35 pkt

Oferta nr 3 - Firma Budowlano - Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia:
1. cena brutto - 3 063 639,82 zł - 9,10 pkt
2. okres wykonania - 19 tygodni - 0,00 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy - 0,20 pkt
RAZEM 9,30 pkt

Oferta nr 4 - EUROVIA POLSKA SA, ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce:
1. cena brutto - 3 040 100,23 zł - 9,17 pkt
2. okres wykonania - 26 tygodni - 0,00 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy - 0,20 pkt
RAZEM 9,37 pkt

Oferta nr 5 - Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków:
1. cena brutto - 3 031 570,75 zł - 9,20 pkt
2. okres wykonania - 17 tygodni - 0,00 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy - 0,20 pkt
RAZEM 9,40 pkt

Oferta nr 6 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o., ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy:
1. cena brutto - 4 522 710,00 zł - 4,67 pkt
2. okres wykonania - 15 tygodni - 0,24 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy - 0,06 pkt
RAZEM 4,97 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 5 złożona przez Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 30.04.2015
Data udostępnienia informacji: 30.04.2015
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.02.2016 12:43 Dodanie informacji Dominika Wojtunik
30.04.2015 11:23 Dodanie informacji Dominika Wojtunik