Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych "Budowy oświetleń w 4 lokalizacjach na terenie Gdyni"

UIP.271.1.6.2015.WSK
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy oświetleń w następujących lokalizacjach na terenie Gdyni:
1) ul. Augustyna Kordeckiego w rejonie: od posesji nr 51 F przy ul. Gen. Orlicz Dreszera do posesji nr 4 w ul. A. Kordeckiego,
2) ul. Marii Skłodowskiej-Curie w rejonie posesji 15,17 i 19,
3) ul. Płk Stanisława Dąbka na odcinku od posesji nr 248 do wiaduktu nad torami PKP w rejonie ulicy Maciejewicza,
4) ul. Owsiana (od ul. Morskiej w okolicy cmentarza i dalej równolegle do lasu).

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 2077/15/VII/U z dnia 19 maja 2015 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 30.04.2015 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy oświetleń w następujących lokalizacjach na terenie Gdyni:
1) ul. Augustyna Kordeckiego w rejonie: od posesji nr 51 F przy ul. Gen. Orlicz Dreszera do posesji nr 4 w ul. A. Kordeckiego,
2) ul. Marii Skłodowskiej-Curie w rejonie posesji 15,17 i 19,
3) ul. Płk Stanisława Dąbka na odcinku od posesji nr 248 do wiaduktu nad torami PKP w rejonie ulicy Maciejewicza,
4) ul. Owsiana (od ul. Morskiej w okolicy cmentarza i dalej równolegle do lasu).

oraz wybór oferty nr 2 złożonej przez Nord Investments Spółka z o.o., z siedzibą Pruszczu Gdańskim przy ul. Komunalnej 12, z ceną brutto 70.725,00 zł. i okresem wykonania 34 tygodnie.

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.

Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych w SIWZ zatwierdzonej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 1642/15/VII//U z dnia 14.04.2015 r. : cena oferty brutto 90 %, okres wykonania 10%.

Oferta nr 1 - ENERGOTECH PROJEKT Marek Kalicki, 80-331 Gdańsk, ul. Tatrzańska 118/44,
1. cena brutto 83.335,00 7,39 pkt
2. okres wykonania 32 tygodnie 0,40 pkt
RAZEM 7,79 pkt

Oferta nr 2 - Nord Investments Spółka z o.o. , ul. Komunalna 12, 83-000 Pruszcz Gdański:
1. cena brutto 70.725,00 9,00 pkt
2. okres wykonania 34 tygodnie 0,00 pkt
RAZEM 9,00pkt


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 2 złożona przez spółkę Nord Investments Spółka z o.o., ul. Komunalna 12, 83-000 Pruszcz Gdański, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów i z którą zostanie podpisana umowa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Wanda _Strzyżewska
Ostatnio zmodyfikował: Wanda _Strzyżewska
Data wytworzenia informacji: 25.05.2015
Data udostępnienia informacji: 25.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.05.2015 11:31 Dodanie informacji Wanda _Strzyżewska
25.05.2015 11:30 Dodanie informacji Wanda _Strzyżewska