Opracowanie dok. proj.-koszt. dla inwestycji polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicach: Prostokątnej i Swarzewskiej.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

o wartości poniżej 207 000 euro na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla inwestycji pn.:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ul. Prostokątnej w Gdyni”
    –  zadanie 1.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Swarzewskiej  nr 35-41 w Gdyni” – zadanie 2.  

 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 1930/15/VII/U z dnia 06.05.2015 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 23.03.2015 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej  207 000 euro na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla inwestycji pn.:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ul. Prostokątnej w Gdyni” – zadanie 1.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Swarzewskiej nr 35-41 w Gdyni” – zadanie 2.  

oraz wybór najkorzystniejszej oferty, spełniającej wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Najkorzystniejszą ofertę z ceną brutto: 39.852,00 zł za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawiła firma „HVAC-PROJEKT” Jarosław Rutkowski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Śląskiej 41/24, z którą została zawarta umowa na wykonanie zadania jw.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Alina Liwerska
Ostatnio zmodyfikował: Alina Liwerska
Data wytworzenia informacji: 26.05.2015
Data udostępnienia informacji: 26.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.05.2015 08:40 Korekta Alina Liwerska
26.05.2015 08:38 Dodanie informacji Alina Liwerska