opracowanie dok. proj- koszt budowy oświetlenia w ul. Partyzantów i ul. Potasowej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy oświetlenia w następujących lokalizacjach:
1) ul. Partyzantów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Legionów do posesji nr 27 (zadanie nr 1),
2) ul. Potasowej (zadanie nr 2).

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 1371/15/VII/U z dnia 17 marca 2015 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 03.04.2015 r. r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy oświetlenia w następujących lokalizacjach: ul. Partyzantów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Legionów do posesji nr 27 (zadanie nr 1) i ul. Potasowej (zadanie nr 2) oraz wybór oferty nr 3 złożonej przez Nord Investments Spółka z o.o., z siedzibą Pruszczu Gdańskim przy ul. Komunalnej 12, z ceną brutto 47.970,00 zł. i okresem wykonania 30 tygodni.

Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.

Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 934/15/VII//U z dnia 10.02.2015 r. r.: cena oferty brutto 90%, okres wykonania usługi 10%.

Oferta nr 1 - ENERGOTECH PROJEKT Marek Kalicki, ul. Tatrzańska 118/44, 80-331 Gdańsk.
1. cena brutto 59.040 6,92 pkt
2. okres wykonania 29 tygodni 0,20 pkt
RAZEM 7,12 pkt

Oferta nr 2 - Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku, ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk.
1. cena brutto 127.366,50 5,9 pkt
2. okres wykonania 26 tygodni 0,80 pkt
RAZEM 6,70 pkt

Oferta nr 3 - Nord Investments Spółka z o.o. , ul. Komunalna 12, 93-000 Pruszcz Gdański:
1. cena brutto 47.970,00 9,00 pkt
2. okres wykonania 30 tygodni 0,00 pkt
RAZEM 9,00pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 3 złożona przez spółkę Nord Investments Spółka z o.o., ul. Komunalna 12, 83-000 Pruszcz Gdański, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów i z którą zostanie podpisana umowa.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Wanda _Strzyżewska
Ostatnio zmodyfikował: Wanda _Strzyżewska
Data wytworzenia informacji: 23.03.2015
Data udostępnienia informacji: 23.03.2015
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.03.2015 11:05 Dodanie informacji Wanda _Strzyżewska