Opracowania koncepcji wielobranżowej wraz ze studium wykonalności oraz analizą środowiskową dla budowy drogi łączącej port morski w Gdyni (...)

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na usługę opracowania koncepcji wielobranżowej wraz ze studium wykonalności oraz analizą środowiskową dla budowy drogi łączącej port morski w Gdyni z siecią dróg krajowych w ramach projektu pn.: „NORDA – Północny Biegun Wzrostu”.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 2712/15/VII/R z dnia 14 lipca 2015r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na usługę opracowania koncepcji wielobranżowej wraz ze studium wykonalności oraz analizą środowiskową dla budowy drogi łączącej port morski w Gdyni z siecią dróg krajowych w ramach projektu pn.: „NORDA – Północny Biegun Wzrostu” W ramach przedmiotowego postępowania ofertę złożyły 3 podmioty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZNAK Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Potęgowskiej 12 lok. 66. Oferty oceniono wg kryterium przyjętego w pkt 18.1 SIWZ tj.: cena oferty brutto -  90 %, termin wykonania zamówienia – 10 %. Przyznaną punktację przedstawia poniższa tabela:

 Lp. Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto oferty w PLNTermin wykonania  Liczba punktów za kryterium - „cena oferty brutto" - 90 %,Liczba punktów za kryterium „termin wykonania zamówienia" - 10 %. Przyznana liczba punktów (łącznie) 
 I Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku,
ul. Jana Uphagena 27, 80 - 237 Gdańsk
                  601 900,50
 1.03.2016r.
 
6,9
 
0
 
6,9
 II Europrojekt Gdańsk S.A.
ul. Nadwiślańska 55,
80 - 680 Gdańsk
 676500,00  15.02.2016r. 5,5 0,6 6,1
 III ZNAK Gdańsk Sp. z o.o.
80 - 174 Gdańsk, ul.
Potęgowska 12 lok. 66
487 080,00 1.02.2016r. 9 1 10

 

Zgodnie z art. 94.ust.2 pkt 3a Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust.1.

Projekt współfinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Borkowska
Wprowadził informację: Agnieszka Kazimierska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
Data wytworzenia informacji: 17.07.2015
Data udostępnienia informacji: 17.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.07.2015 09:48 Korekta Agnieszka Kazimierska
17.07.2015 09:35 Korekta Agnieszka Kazimierska
17.07.2015 09:34 Korekta Agnieszka Kazimierska
17.07.2015 09:33 Aktualizacja treści Agnieszka Kazimierska
17.07.2015 09:30 Dodanie informacji Agnieszka Kazimierska