Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kredyt długoterminowy w wysokości do 67 mln zł

   
KB.271.4.2015
EZP nr 68/15                                                                                            Gdynia 20.11.2015 r.
                                                                           
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207.000 euro na usługę udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 67 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 
Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 907 zm. 2013 r. poz. 984 i poz. 1047) oraz na podstawie dokumentu: Rozstrzygnięcie postępowania zatwierdzającego wynik zamówienia, uprzejmie informuję, że w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego KB.271.4.2015, EZP 68/15 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207.000 euro na usługę udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 67 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Lp.
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena  w zł
Marża
Prowizja
Ilość karencji
Liczba punktów cena
Liczba punktów za okresy karencji
Łączna liczba punktów
 
1.
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Centrum Korporacyjne w Gdyni
ul. 10 Lutego 8, 81-366 Gdynia
10.743.369,29ł
0,67%
0,14%
5
91,86
2,00
93,86
 
2.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Regionalne Centrum Korporacyjne w Gdańsku
ul. Jerzego Waszyngtona 17
81-342 Gdynia
10.069.872,07
0,52%
0,12%
5
98,00
2,00
100,00
3.
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Gdańsku
ul. Kowalska 10, 80-846 Gdańsk
10.471.717,40
0,59%
0,26%
5
94,24
2,00
96,24
Elementem oceny ofert były dwa kryteria:
Cena - waga kryterium w procentach: 98%
Dodatkowe okresy karencji - waga kryterium w procentach: 2%.
 
Wybrano najkorzystniejszą ofertę:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Regionalne Centrum Korporacyjne w Gdańsku
ul. Jerzego Waszyngtona 17
81-342 Gdynia
 
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta jest zgodna z zapisami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Barbara Iwaniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Iwaniak
Data wytworzenia informacji: 20.11.2015
Data udostępnienia informacji: 20.11.2015
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.11.2015 10:08 Korekta Barbara Iwaniak
20.11.2015 10:07 Dodanie informacji Barbara Iwaniak