Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki, w tym worki do zbierania odpadów komunalnych

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 3395/15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30 września 2015 r. w sprawie akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki, w tym worki do zbierania odpadów komunalnych (EZP nr MN.271.55.2015), po dokonaniu oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 92  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych, informuję o wyborze oferty najkorzystniejszej dla poszczególnych części zamówienia.

W postępowaniu nie dokonano wykluczenia wykonawców ani też odrzucenia ofert w żadnej z części.

 

część 1

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez:

Remondis Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa,

Oddział w Gdyni, ul Hutnicza 24, 81-061 Gdynia.

Oferta uzyskała największą liczbę punktów spośród złożonych ofert.

Szczegółowe informacje co do złożonych ofert i otrzymanej punktacji:

Wykonawca

adres

Kryterium cena

Kryterium sposób wykonania zamówienia – wpływ na środowisko

Razem punkty

Wartość (zł)

punkty

Wartość (%)

punkty

PRSP Sanipor Sp. z o.o.
ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia

14 794 409,20

90,55

82%

5

95,55

Remondis Sp. z o.o.,
ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa,

Oddział w Gdyni, ul Hutnicza 24, 81-061 Gdynia

14 101 130,59

95

81%

5

100

Koma Sp z o.o. Sp.k.
ul. Sikorskiego 19c, 19-300 Ełk

14 392 588,03

93,08

61%

4

97,08

Przedsiębiorstwo Usługowe Clean bud Sp.j.
ul. Amona 76, 81-601 Gdynia

16 571 174,40

80,84

100%

5

85,84

 

część 2

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez:

PRSP Sanipor Sp. z o.o.

ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia.

Oferta uzyskała największą liczbę punktów spośród złożonych ofert.

Szczegółowe informacje co do złożonych ofert i otrzymanej punktacji:

 

Wykonawca

adres

Kryterium cena

Kryterium sposób wykonania zamówienia – wpływ na środowisko

Razem punkty

Wartość (zł)

punkty

Wartość (%)

punkty

Sita Północ Sp z o.o.,
ul. Trakt św. Wojciecha 43/45, 80-044 Gdańsk

28 542 119,04

56,23

100%

5

61,23

PRSP Sanipor Sp. z o.o.
ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia

16 894 302,45

95

82%

5

100

Remondis Sp. z o.o.,
ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa,

Oddział w Gdyni, ul Hutnicza 24, 81-061 Gdynia

17 724 059,19

90,55

81%

5

95,55

Elwoz Sp. z o.o., ul. Szklana 44, 83-334 Miechucino

22 234 176,00

72,18

83%

5

77,18

Koma Sp z o.o. Sp.k.
ul. Sikorskiego 19c, 19-300 Ełk

17 990 009,28

89,21

61%

4

93,21

 

część 3

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez:

Remondis Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa,

Oddział w Gdyni, ul Hutnicza 24, 81-061 Gdynia.

Oferta uzyskała największą liczbę punktów spośród złożonych ofert.

Szczegółowe informacje co do złożonych ofert i otrzymanej punktacji:

 

Wykonawca

adres

Kryterium cena

Kryterium sposób wykonania zamówienia – wpływ na środowisko

Razem punkty

Wartość (zł)

punkty

Wartość (%)

punkty

PRSP Sanipor Sp. z o.o.
ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia

20 777 868,05

91,61

82%

5

96,51

Remondis Sp. z o.o.,
ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa,

Oddział w Gdyni, ul Hutnicza 24, 81-061 Gdynia

20 037 093,12

95

81%

5

100

 

część 4

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez:

Remondis Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa,

Oddział w Gdyni, ul Hutnicza 24, 81-061 Gdynia.

Oferta uzyskała największą liczbę punktów spośród złożonych ofert.

Szczegółowe informacje co do złożonych ofert i otrzymanej punktacji:

 

Wykonawca

adres

Kryterium cena

Kryterium sposób wykonania zamówienia – wpływ na środowisko

Razem punkty

Wartość (zł)

punkty

Wartość (%)

punkty

PRSP Sanipor Sp. z o.o.
ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia

12 314 950,73

94,91

82%

5

99,91

Remondis Sp. z o.o.,
ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa,

Oddział w Gdyni, ul Hutnicza 24, 81-061 Gdynia

12 302 996,43

95

81%

5

100

 

część 5

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez:

Remondis Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa,

Oddział w Gdyni, ul Hutnicza 24, 81-061 Gdynia.

Oferta uzyskała największą liczbę punktów spośród złożonych ofert.

Szczegółowe informacje co do złożonych ofert i otrzymanej punktacji:

 

Wykonawca

adres

Kryterium cena

Kryterium sposób wykonania zamówienia – wpływ na środowisko

Razem punkty

Wartość (zł)

punkty

Wartość (%)

punkty

PRSP Sanipor Sp. z o.o.
ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia

13 254 173,34

93,17

82%

5

98,17

Elwoz Sp. z o.o., ul. Szklana 44, 83-334 Miechucino

16 531 776,00

74,70

83%

5

79,70

Remondis Sp. z o.o.,
ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa,

Oddział w Gdyni, ul Hutnicza 24, 81-061 Gdynia

12 998 869,63

95

81%

5

100

Przedsiębiorstwo Usługowe Clean bud Sp.j.
ul. Amona 76, 81-601 Gdynia

18 826 110,72

65,60

100%

5

70,60

 

część 6

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez:

Remondis Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa,

Oddział w Gdyni, ul Hutnicza 24, 81-061 Gdynia.

Oferta uzyskała największą liczbę punktów spośród złożonych ofert.

Szczegółowe informacje co do złożonych ofert i otrzymanej punktacji:

 

Wykonawca

adres

Kryterium cena

Kryterium sposób wykonania zamówienia – wpływ na środowisko

Razem punkty

Wartość (zł)

punkty

Wartość (%)

punkty

PRSP Sanipor Sp. z o.o.
ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia

18 902 967,15

88,75

82%

5

93,75

Remondis Sp. z o.o.,
ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa,

Oddział w Gdyni, ul Hutnicza 24, 81-061 Gdynia

17 660 182,46

95

81%

5

100

 

część 7

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez:

Remondis Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa,

Oddział w Gdyni, ul Hutnicza 24, 81-061 Gdynia.

Oferta uzyskała największą liczbę punktów spośród złożonych ofert.

Szczegółowe informacje co do złożonych ofert i otrzymanej punktacji:

 

Wykonawca

adres

Kryterium cena

Kryterium sposób wykonania zamówienia – wpływ na środowisko

Razem punkty

Wartość (zł)

punkty

Wartość (%)

punkty

PRSP Sanipor Sp. z o.o.
ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia

21 201 058,71

91,30

82%

5

96,30

Remondis Sp. z o.o.,
ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa,

Oddział w Gdyni, ul Hutnicza 24, 81-061 Gdynia

20 375 221,08

95

81%

5

100

Koma Sp z o.o. Sp.k.
ul. Sikorskiego 19c, 19-300 Ełk

21 781 756,92

88,86

61%

4

92,86

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszej informacji. O dacie zawarcia umowy wykonawca, którego oferta w danej części została uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany oddzielnym pismem.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Damian Kleina WŚ
Ostatnio zmodyfikował: Damian Kleina
Data wytworzenia informacji: 01.10.2015
Data udostępnienia informacji: 01.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.10.2015 15:32 Korekta Damian Kleina
01.10.2015 15:27 Korekta Damian Kleina
01.10.2015 15:19 Aktualizacja treści Damian Kleina
01.10.2015 15:06 Aktualizacja treści Damian Kleina
01.10.2015 13:30 Dodanie informacji Damian Kleina