Dzierżawa łaczy oraz opieka serwisowa dla sieci bezprzewodowych punktów dostepowych.Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni  Nr 1091/15/VII/S     akceptuje się wynik postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na usługę dzierżawy łączy oraz opieki serwisowej dla sieci  bezprzewodowych punktów dostepowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdyni.

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Na podstawie art. 91 ust 1 ustawy Prawo Zamówien Publicznych zatwierdza sie wybór wykonawcy:

Avena Technologie Beata Szulc
ul. Solna 7 B
81-577 Gdynia

cena oferty: 156 197,70 zł

Ocena oferty firmy AVENA TECHNOLOGIE BEATA SZULC


a.      Kryterium „Cena oferty brutto”: 
P1 = (156 197,70 / 156 197,70) x 10 x 0,95 = 9,5
b.      Kryterium „Ilość przeglądów stanu podzespołów punktów dostępowych”: P1 =   0 x 0,05 = 0 

Suma uzyskanych punktów: 9,5 + 0 = 9,5 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 26.02.2015
Data udostępnienia informacji: 03.03.2015
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.03.2015 15:25 Korekta Karolina Dobrzyńska
03.03.2015 15:23 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska