Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Gdyni.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 Zamawiający informuje, że za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta firmy  Koma Nord Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni              (81-537), ul. Łużycka 2. Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

  Zamawiający odrzucił oferty firm:

Technologie Informatyczne Sp. z o. o. oraz Komputronik Biznes Sp. z o. o.


W postępowaniu oferty złożyły cztery firmy:

1.      Technologie Informatyczne Sp. z o. o., 03-139 Warszawa, ul. Hanki Ordonówny 19/162.    

2.        Komputronik Biznes Sp. z o. o., 60-003 Poznań, ul. Wołczyńska 373.    

3.       Koma Nord Sp. z o. o., 81-537 Gdynia, ul. Łużycka 24.    

4.      Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Spółka Jawna, 26-600 Radom, ul. Wolność 8 lok.4 


Punktacja przyznana poszczególnym ofertom:
 1. Koma Nord Sp. z o. o.
  1. Cena oferty: 9,5
  2. Okres gwarancji ponad założony obligatoryjny okres gwarancji: 0
  3. Łącznie: 9,5
 2. Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Spółka Jawna:
  1. Cena oferty: 7,97
  2. Okres gwarancji ponad założony obligatoryjny okres gwarancji: 0,5
  3. Łącznie: 8,47
 Uzasadnienie

W postępowaniu na zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta Gdyni złożono cztery oferty. Oferta firmy Komputronik Biznes Sp. z o. o.  została odrzucona, gdyż oferta, dokumenty oraz oświadczenia firmy zostały podpisane przez osobę nieuprawnioną. Oferta firmy Technologie Informatyczne została odrzucona, gdyż była niezgodna z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po 2 września 2015r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 25.08.2015
Data udostępnienia informacji: 28.08.2015
Ostatnia aktualizacja: 28.08.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.08.2015 11:30 Korekta Karolina Dobrzyńska
28.08.2015 11:27 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska