Dostawa instalacja i wdrożenie zintegrowanego informatycznego Systemu Bazy Wiedzy z Zakresu Prawa oraz jego aktualizację.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1) ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Bazy Wiedzy z Zakresu Prawa oraz jego aktualizację.

. W postępowaniu ofertę złożył tylko jeden wykonawca:

    Wolters Kluwer S.A.

    ul.Przyokopowa 33

    01-208 Warszawa


Oferta tego wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą. Cena oferty : 683 880,00 zł


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 28.07.2015
Data udostępnienia informacji: 28.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 28.07.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.07.2015 13:16 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska