Akceptacja wyiku postępowania - zakup sprzętu multimedialnego dla placówek oświatowych w Gdyni.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty             

     Na podstawie art. 92 ust.1  ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że  Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu,  prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub wyższej  207 000 EURO  na dostawę sprzętu multimedialnego dla placówek oświatowych w Gdyni, realizowanego   w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni.

 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 1184/15/VII/S z dnia  03 marca 2015 r. , na podstawie art. 91 ust 1  zatwierdza się wybór wykonawcy:

Koma Nord  sp. z o.o.
ul. Łużycka 2
81-537 Gdynia

Cena oferty 2 237 643,73 zł .

Ocena oferty firmy Koma Nord  sp. z o.o. 

a.   Kryterium „Cena oferty brutto”:2237643,73 / 2237643,73 x 10 x 0,8  = 8 pkt

b.   Kryterium „Termin wykonania zamówienia” 60 /  60   x 10 x 0,2 = 2 pkt 

Suma uzyskanych punktów: Wybrana oferta, otrzymała 10 punktów.

W postępowaniu została złożona 1 oferta.


Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
logo UE

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 03.03.2015
Data udostępnienia informacji: 09.03.2015
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.03.2015 14:59 Korekta Karolina Dobrzyńska
09.03.2015 14:54 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska