XV Sesja Rady Miasta z dnia 30 grudnia 2015 r.

PORZĄDEK OBRAD

XV SESJI RADY MIASTA GDYNI

30 grudnia 2015 roku

GODZ. 12.00, s. 105 UM

 

 

 1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 
 2. Ślubowanie radnej Justyny Wróblewskiej,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta,
 5. Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Cisowa,
 6. Sprawozdanie z obchodów Roku Franciszki Cegielskiej,
 7. Projekty uchwał w sprawach:

 

7.1  uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok – projekt uchwały przekazano Radnym w terminie wcześniejszym,

7.2  Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016-2033 - – projekt uchwały przekazano Radnym w terminie wcześniejszym,

7.3  przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami Miasta Gdyni na lata 2015-2018” (tekst projektu dostępny wyłącznie elektronicznie na www.gdynia.pl) - zobacz projekt,

7.4  wybór Biura Audytu i Rachunkowości „PROMAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2015 rok, - zobacz projekt,

7.5  zmiany uchwały Nr XIII/243/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. wprowadzającej zasady przeprowadzania konkursu dla rad dzielnic „Przyjazna dzielnica”. - zobacz projekt,

7.6  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga, E. Kwiatkowskiego i Szlifierzy, - zobacz projekt,

7.7  ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego - zobacz projekt,

7.8  ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej - zobacz projekt,

7.9  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda - zobacz projekt,

7.10          zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego - zobacz projekt,

7.11          zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej - zobacz projekt,

7.12          przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gdyni na lata 2016-2020, - zobacz projekt,

7.13          ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni, - zobacz projekt,

7.14          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia, - zobacz projekt,

7.15          zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących wymianę źródeł energii cieplnej na źródła niskoemisyjne oraz budowę odnawialnych źródeł energii, -zobacz projekt,

7.16          uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Gdyni na lata 2015 - 2020” (tekst projektu dostępny wyłącznie elektronicznie na www.gdynia.pl) -zobacz projekt,

7.17          przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu pn.: „TENTacle capitalising on TEN-T core network corridors for prosperity, growth and cohesion” z Programu Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020 - zobacz projekt,

7.18          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej, - zobacz projekt,

7.19          wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych, - zobacz projekt,

7.20          skargi pani MT na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, - zobacz projekt,

7.21          skargi pana MW na działalność Prezydenta, - zobacz projekt,

 

 1. Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty,
 2. Interpelacje.
 3. Informacje.
 4. Wolne wnioski.
 5. Ustalenie terminu następnej sesji.
 6. Zakończenie obrad. 

Aneks do porządku obrad

XV sesji Rady Miasta Gdyni

30 grudnia 2015 r.

 

 Projekty uchwał w sprawach:

 

 1. określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdynia, zobacz projekt

 

 1. określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gdynia, zobacz projekt,

 

 1. zamiaru likwidacji XII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy przy ul. Morskiej 79 w Gdyni, zobacz projekt,

 

 1. zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 14 im. Jana Radtkego i XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Płk. Stanisława Dąbka 207 w Gdyni, zobacz projekt,

 

 1. zamiaru likwidacji Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu im. Bandery Polskiej przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni., zobacz projekt,

 

 1. zamiaru likwidacji Technikum Chemicznego im. Prof. Stefana Kozłowskiego i Technikum Mechanicznego nr 2 im. Prof. Stefana Kozłowskiego wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekologicznych przy ul. Chylońskiej 237 w Gdyni., zobacz projekt,

 

 1. zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 i Technikum nr 4 wchodzących w skład Zespołu Szkół Usługowych przy ul. Morskiej 75 w Gdyni. zobacz projekt,

 

 1. likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Morskiej 186 w Gdyni., zobacz projekt,
 2. zamiaru przekształcenia Technikum nr 3, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6, Gimnazjum dla Dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu im. Bandery Polskiej przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni, zobacz projekt,
 3. zamiaru przekształcenia Technikum Budowy Okrętów, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3, Szkoły Policealnej nr 1, Szkoły Policealnej nr 8 dla Dorosłych, Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ul. Energetyków 13A w Gdyni, zobacz projekt,

 

 1. zamiaru przekształcenia Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego, Szkoły Policealnej nr 4, Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych przy ul. Orłowskiej 57 w Gdyni, zobacz projekt,

 

 1. zamiaru przekształcenia Technikum Transportowego przy al. Zwycięstwa 194 w Gdyni, zobacz projekt,

 

 1. sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekologicznych przy ul. Chylońskiej 237 w Gdyni, zobacz projekt,

 

 1. zamiaru przekształcenia Szkoły Policealnej nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Usługowych przy ul. Morskiej 75 w Gdyni., zobacz projekt,

 

 1. zamiaru przekształcenia Technikum Budowlanego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Bronisława Bukowskiego przy ul. Tetmajera 65 w Gdyni, zobacz projekt,

 

 1. zamiaru przekształcenia IX Liceum Ogólnokształcącego im.  Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Żeromskiego 31 w Gdyni, zobacz projekt,

 

PROTOKÓŁ NR 15/2015

XV SESJI

RADY MIASTA GDYNI

Gdynia, 30 grudnia 2015 r.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 
 2. Ślubowanie radnej Justyny Wróblewskiej,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta,
 5. Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Cisowa,
 6. Sprawozdanie z obchodów Roku Franciszki Cegielskiej,
 7. Projekty uchwał w sprawach:

 

7.1  uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok – projekt uchwały przekazano Radnym w terminie wcześniejszym,

7.2  Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016-2033 - – projekt uchwały przekazano Radnym w terminie wcześniejszym,

7.3  przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami Miasta Gdyni na lata 2015-2018” (tekst projektu dostępny wyłącznie elektronicznie na www.gdynia.pl)

7.4  wybór Biura Audytu i Rachunkowości „PROMAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2015 rok,

7.5  zmiany uchwały Nr XIII/243/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. wprowadzającej zasady przeprowadzania konkursu dla rad dzielnic „Przyjazna dzielnica”.

7.6  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga, E. Kwiatkowskiego i Szlifierzy,

7.7  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda

7.8  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego

7.9  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej

7.10          przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gdyni na lata 2016-2020,

7.11          ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni,

7.12          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia,

7.13          zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących wymianę źródeł energii cieplnej na źródła niskoemisyjne oraz budowę odnawialnych źródeł energii,

7.14          uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Gdyni na lata 2015 - 2020” (tekst projektu dostępny wyłącznie elektronicznie na www.gdynia.pl)

7.15          przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu pn.: „TENTacle capitalising on TEN-T core network corridors for prosperity, growth and cohesion” z Programu Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020

7.16          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej,

7.17          wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych,

7.18          skargi pani MT na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

7.19          skargi pana MW  na działalność Prezydenta,

7.20          zmiany Uchwały Nr II/12/14 RMG z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty RMG;

7.21          zmiany Uchwały Nr II/11/14 RMG z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia RMG;

7.22          skargi pani H. H. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni;

7.23          skargi pana M. A. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni;

7.24          skargi państwa M. i W. W. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni;

7.25          skargi pana R. K. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni;

7.26          skargi państwa E. i K. Lipińskich na działalność Dyrektora MOPS;

7.27                     określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdynia, 

7.28          określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gdynia, 

7.29          zamiaru likwidacji XII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy przy ul. Morskiej 79 w Gdyni, 

7.30          zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 14 im. Jana Radtkego i XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Płk. Stanisława Dąbka 207 w Gdyni, 

7.31          zamiaru likwidacji Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu im. Bandery Polskiej przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni.,

7.32          zamiaru likwidacji Technikum Chemicznego im. Prof. Stefana Kozłowskiego i Technikum Mechanicznego nr 2 im. Prof. Stefana Kozłowskiego wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekologicznych przy ul. Chylońskiej 237 w Gdyni., 

7.33          zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 i Technikum nr 4 wchodzących w skład Zespołu Szkół Usługowych przy ul. Morskiej 75 w Gdyni;

7.34          zamiaru likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Morskiej 186 w Gdyni., 

7.35          zamiaru przekształcenia Technikum nr 3, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6, Gimnazjum dla Dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu im. Bandery Polskiej przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni,

7.36          zamiaru przekształcenia Technikum Budowy Okrętów, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3, Szkoły Policealnej nr 1, Szkoły Policealnej nr 8 dla Dorosłych, Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ul. Energetyków 13A w Gdyni, 

7.37          zamiaru przekształcenia Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego, Szkoły Policealnej nr 4, Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych przy ul. Orłowskiej 57 w Gdyni, 

7.38          zamiaru przekształcenia Technikum Transportowego przy al. Zwycięstwa 194 w Gdyni,

7.39          sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekologicznych przy ul. Chylońskiej 237 w Gdyni, 

7.40          zamiaru przekształcenia Szkoły Policealnej nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Usługowych przy ul. Morskiej 75 w Gdyni., 

7.41          zamiaru przekształcenia Technikum Budowlanego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Bronisława Bukowskiego przy ul. Tetmajera 65 w Gdyni, 

7.42          zamiaru przekształcenia IX Liceum Ogólnokształcącego im.  Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Żeromskiego 31 w Gdyni,  

 

 

 1. Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty,
 2. Interpelacje.
 3. Informacje.
 4. Wolne wnioski.
 5. Ustalenie terminu następnej sesji.
 6. Zakończenie obrad.

 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.

Pełne brzmienie opinii komisji – patrz zał.

 Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 1.

Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący Rady Miasta Gdyni, radny Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski.

 

Ad 2.

Przewodniczący Z. Zmuda-Trzebiatowski poinformował o zrealizowaniu wszystkich procedur związanych z wstąpieniem pani Justyny E. Wróblewskiej w prawa radnej RMG – w związku z koniecznością uzupełnienia składu rady na skutek rezygnacji z mandatu radnego, złożonej przez pana Marcina Horałę.

 

Przewodniczący Z. Zmuda-Trzebiatowski odczytał rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

 

Pani Justyna E. Wróblewska złożyła ślubowanie poprzez wypowiedzenie słów: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.

 

Ad 3.

Wniosek do porządku obrad, w imieniu klubu radnych PiS, zgłosił jego Przewodniczący, radny Paweł Stolarczyk: - Klub w trybie nadzwyczajnym wnosi o wprowadzenie do porządku obrad 2. projektów uchwał dotyczących zmian w składach  2. komisji stałych – Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Oświaty, w związku z objęciem mandatu radnej przez radną Justynę E. Wróblewską, która wyraziła wolę pracy w ww. komisjach.

 

Radny Patryk Felmet zgłosił wniosek formalny o wycofanie aneksu do planowanego porządku obrad, tj.  projektów dotyczących, jak stwierdził, reformy gdyńskiej oświaty.

 

Z. Zmuda-Trzebiatowski- o które konkretnie projekty chodzi?

 

P. Felmet- o cały aneks.

 

Z. Zmuda-Trzebiatowski- także o projekty dotyczące kryteriów rekrutacji?

 

P. Felmet- tak.

 

W imieniu klubu radnych PO radny Tadeusz Szemiot wniósł o zdjęcie z aneksu projektów występujących od punktu 3. do 16. (dot. likwidacji i zamiaru przekształcenia wymienionych w aneksie placówek oświatowych).

Radny Szemiot zwrócił uwagę na tryb wniesienia projektów, o zdjęcie których wnioskował: - Wprowadza się w trybie nadzwyczajnym projekty dotyczące bardzo istotnych spraw w mieście, w którym dużo się mówi o partycypacji społecznej, o dialogu społecznym. Sądzę, że takimi działaniami przekreślimy dotychczasowy dorobek naszego samorządu.

 

Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz, wnoszący projekty zawarte w aneksie (stanowi załącznik), apelował o odrzucenie wniosków klubów PiS i PO - 7-dniowy tryb wniesienia projektów pod obrady RM jest trybem ustawowym. Informacje dotyczące projektów były przekazywane publicznie od września b.r. Odbyły się liczne debaty związane z proponowanymi zmianami. Obecnie chodzi o to, żeby na forum RM odbyła się co najmniej dyskusja nt. proponowanych zmian.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Stanisław Borski, wniósł o wprowadzenie do porządku obrad, w trybie nadzwyczajnym, projektów dotyczących skarg mieszkańców, tj. skarg p. M. A., pp. M. i W. W., p. R. K., pp. E. i K. L., p. H. H.

Tryb wniesienia projektów radny uzasadnił późnym otrzymaniem pozytywnych opinii, w tym opinii radcy prawnego.

 

Radny P. Felmet odniósł się do głosu Wiceprezydenta B. Bartoszewicza dotyczącej wniosku o wycofanie z porządku obrad aneksu: - Ani radni klubu PiS, ani klubu PO, nie mają wątpliwości, że te działania są legalne i że jest to tryb ustawowy. Ponieważ propozycje dotyczące sieci szkół są przedmiotem dyskusji prowadzonej od września, tym bardziej nie rozumiemy trybu wniesienia projektów ani tego, dlaczego zostaliśmy o tym powiadomieni w przededniu Wigilii.

 

Przewodniczący RMG zwrócił uwagę przedmówcy, że jego wypowiedź nie jest związana z przedmiotem omawianego punktu porządku obrad.

 

Wiceprezydent B. Bartoszewicz sprostował, że 7-dniowy tryb wniesienia aneksu do porządku obrad nie jest trybem nadzwyczajnym.

 

Przewodniczący Z. Zmuda-Trzebiatowski- rozumiemy intencje wnioskodawców i rozumiemy, że Pan Wiceprezydent nie podziela ich poglądu.

 

Radny Bogdan Krzyżankowski odniósł się do wniosku Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: - Mam zastrzeżenia co do trybu wniesienia projektów przez Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Skargi nie powinny być wnoszone w takim trybie, bo ich ocena będzie bardzo powierzchowna. Zwracam uwagę po to, aby takie projekty,  wnoszone w trybie nadzwyczajnym, nie były przyjmowane.

Radny wniósł o odrzucenie wniosku Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie wprowadzenia do porządku obrad 5. projektów dotyczących skarg.

 

Powyższy wniosek poparł, w imieniu klubu PiS, radny Michał Bełbot: - Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Jest to kwestia kilku projektów, a nie jednego. Obywatele skarżą się na działalność Prezydenta, a my, poza członkami Komisji Rewizyjnej, nie mamy możliwości zapoznania się z treścią tych projektów. Czy są przeszkody, aby przełożono to na kolejną sesję? Byłoby to korzystne dla skarżących obywateli.

 

Jako najdalej idący, Przewodniczący RMG poddał pod głosowanie wniosek radnych klubu PiS:

Wniosek o odrzucenie aneksu do porządku obrad w całości (16 projektów) nie został przyjęty: 11/16/0

 

Wniosek klubu radnych PO o wycofanie z porządku projektów zawartych w aneksie, od punktu 3. do 16. nie został przyjęty: 11/16/0

 

Wniosek radnych klubu PiS o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie składu Komisji Oświaty przyjęto jednogłośnie: 27 gł. za

 

Wniosek radnych klubu PiS o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie składu Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia został przyjęty jednogłośnie: 27 gł. za

 

Wiceprezydent Marek Stępa wniósł o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał występujących w pierwotnym porządku obrad pod numerami 7.7. i 7.8. (ogłoszenie jednolitego tekstu miejscowego planu zagospodarowania części dzielnicy Śródmieście – rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego oraz ogłoszenie tekstu jednolitego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej).

Z uwagi na zgłoszenie przedmiotowego wniosku przez projektodawcę, nie wymagał on poddania pod głosowanie rady.

 

Wniosek radnego B. Krzyżankowskiego o nieuwzględnienie wniosku r. St. Borskiego w sprawie wniesienia w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w sprawie skargi p. H. H. nie został przyjęty: 8/16/3.

 

Wniosek radnego B. Krzyżankowskiego o nieuwzględnienie wniosku r. ST. Borskiego w sprawie wniesienia w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w sprawie skargi p. M. A. nie został przyjęty: 8/16/3

 

 

Wniosek radnego B. Krzyżankowskiego o nieuwzględnienie wniosku r. ST. Borskiego w sprawie wniesienia w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w sprawie skargi pp. M. i W. W. nie został przyjęty: 8/16/3

 

 

Wniosek radnego B. Krzyżankowskiego o nieuwzględnienie wniosku r. ST. Borskiego w sprawie wniesienia w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w sprawie skargi p. R. K. W. nie został przyjęty: 8/16/3

 

Wniosek radnego B. Krzyżankowskiego o nieuwzględnienie wniosku r. ST. Borskiego w sprawie wniesienia w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w sprawie skargi pp. E. i K. L. nie został przyjęty: 8/16/3

 

Porządek obrad zmodyfikowany w wyniku przyjętych zmian (patrz wyżej) i uzupełniony o aneks do porządku został przyjęty: 16/11/0

 

Ad 4.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Z. Zmuda-Trzebiatowski uznał protokół XIV Sesji RMG za przyjęty.

 

Radny M. Bełbot wniósł o zarządzenie 15-minutowej przerwy w celu zapoznania się z treścią uchwał wprowadzonych do porządku obrad w trybie nadzwyczajnym.

 

Powyższy wniosek został przez Przewodniczącego RMG uwzględniony.

 

 

Ad 5.

Przewodniczący RMG poinformował o nieobecności przedstawicieli Rady Dzielnicy Cisowa. Wobec powyższego sprawozdanie z prac rady nie zostało przedstawione.

 

 

 

 

 

Ad 6.

Sprawozdanie z obchodów Roku Franciszki Cegielskiej przedstawiła Wiceprzewodnicząca RMG, radna Joanna Zielińska.

Ad 7.1.

Autopoprawka do projektu stanowi załącznik.

 

Skarbnik Miasta, prof. Krzysztof Szałucki – przystępując do pracy nad budżetem zadaliśmy sobie pytania, czemu ma służyć i jakie są jego priorytety oraz imperatywy. Poza bieżącym funkcjonowaniem Miasta te imperatywy są dwa: przygotowanie się do otrzymania środków z Unii Europejskiej, których nie było w roku 2015, a którymi, mamy nadzieję, unia obdarzy nas w roku 2016. Wiemy, że warunki będą zupełnie inne niż w latach poprzednich. Drugim imperatywem są sprawy związane z częścią społeczną budżetu. Są to inicjatywy obywatelskie i działania inicjowane aktywnością rad dzielnic. W wyniku przeprowadzonych analiz uzyskano wiedzę, że należy takie działania powoli, ale wzmacniać.

W roku 2016, w związku z brakiem środków unijnych, nastąpi spadek aktywności w zakresie inwestycyjnym, ale i tak Gdynia z własnych środków przekaże więcej niż w latach poprzednich i będzie to budżet tylko o parę procent niższy niż poprzednie budżety, wzmacniane środkami europejskimi.

Odnosząc się do autopoprawki Skarbnik wyjaśnił, że jej wprowadzenie związane jest z rozliczeniem przez UE dotychczasowych działań gminy oraz otrzymaniem z budżetu państwa środków na obsługę prawną mieszkańców.

Proponowane jest wzmocnienie części projektowej w zakresie infrastruktury i dróg Miasta.

W związku z uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej  zwiększona jest rezerwa, tworzona na wypadek klęsk żywiołowych. Pozostała część budżetu uzyskała w grudniu pozytywną opinię RIO.

Struktura budżetu: od lat 30 % wydatków to wydatki na oświatę i wychowanie i to się nie zmienia. Transport i łączność to 22,3 % wydatków. Opieka społeczna i działania administracyjne to po  10 % wydatków Miasta.

Nastąpi spadek wydatków majątkowych z tytułu mniejszych o 35 % środków z Unii Europejskiej. Stąd propozycja zastąpienia tego niedoboru dyscypliną w zakresie wydatków.

Niezagrożone są dochody bieżące i majątkowe. Co roku staramy się utrzymać wysoki poziom  dochodów bieżących.  Planujemy 1 % wzrost. Inflacja będzie prawdopodobnie wynosiła ok. 1,7 %, a zatem będzie to trochę mniejsza wartość w stosunku do inflacji.

Dochody majątkowe są utrzymywane na tym samym, wysokim poziomie, ponieważ od nich głównie zależą możliwości w zakresie inwestowania.

Przychody i rozchody: proponujemy zaciągnięcie kredytu w wysokości 55 mln. zł.  jedynie w celu spłaty dotychczasowych zobowiązań. Łączna kwota w zakresie spłat wyniesie ponad 80 mln. zł., a więc per saldo zadłużenie spadnie o 25 mln. zł., co jest doskonałym prognostykiem w zakresie skuteczności uzyskiwania środków europejskich, gdzie jednym z kryteriów jest właśnie zadłużenie gminy. Jeśli się uda, to zadłużenie wg dotychczasowych standardów spadnie w przypadku Gdyni poniżej 40 %. Nie ma w Polsce dużych miast, których zadłużenie wynosi jedynie ponad 30 %.

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne (szczegóły jak w biuletynie rady)

 

DEBATA:

 

 

Opinię klubu radnych PiS przedstawił radny P. Stolarczyk: - Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości pozytywnie postrzega zaprojektowaną strukturę wydatków budżetu w zakresie środków przeznaczonych na „Transport i Łączność” oraz „Oświatę i Wychowanie”. Z drugiej strony Miasto zamierza opróżnić nieruchomości z dobrze funkcjonujących w nich szkół, z czym się nie zgadzamy. Powstaje zatem sprzeczność już w sferze aksjologii tworzenia budżetu. Dodając do tego okrojone, naszym zdaniem, wydatki na opiekę społeczną, gospodarkę komunalną i mieszkaniową, nasz pozytywny obraz projektu budżetu rozmywa się.

Bardzo duża część wydatków budżetowych na 2016 rok to wydatki na różnego rodzaju wystawy – m. in. uzupełnienie wystawy stałej w Muzeum Emigracji, co skądinąd zgadza się z celem tej ważnej i potrzebnej instytucji. Zresztą są to koszty już o 1/3 mniejsze niż w ubiegłorocznym projekcie budżetu. Interweniowałem wówczas w tej sprawie i cieszy nas, że uwzględniono wniesione uwagi. Natomiast trudno nam uznać jako wydatki na zdrowie organizację wystawy w Parku Naukowo-Technicznym. Na stronie 23., w tabeli nr 23, pozycja 92114, mamy zaprojektowanie i wykonanie wystawy o tematyce zdrowotnej, w kwocie 1.500.000 zł. To bardzo dużo zważywszy, że nie jest to stricte wydatek na zdrowie, na przykład programy profilaktyczne, a jedynie na wystawę o zdrowiu. Chcielibyśmy usłyszeć, co takiego i przez kogo będzie prezentowane na tej wystawie za taką cenę?

W działach 852, 853 – Opieka społeczna i w dziale 851 – Ochrona zdrowia mamy obniżenie wydatków bieżących. W przypadku opieki społecznej z 12,3 % na 11,5 % i w przypadku zdrowia z 1,1 % na 1,0 %. Wyrażamy nadzieję, że nie oznacza to niczego złego dla osób będących pod opieką tych instytucji.

Odnosząc się do struktury wydatków bieżących – „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego” – w tabeli na stornie 77., pozycja 92116, odnotowuje się spadek wydatków z 5.995.211 zł. na 5.965.777 zł. Likwiduje się licznie odwiedzaną filię biblioteki i zarazem prężnie działający ośrodek kulturalny przy Al. Piłsudskiego, niemal w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miasta. Jednocześnie nie ma widoków na powstanie Forum Kultury w Parku Rady Europy, co tylko potwierdza prawidłowość podjętych w przeszłości na tej Sali decyzjach, wyrażonych przez radnych PiS w głosowaniach.

Przypominam, że od lat postulujemy ograniczenie wydatków budżetowych w zakresie promocji, ponieważ w naszej optyce oczekiwania mieszkańców koncentrują się wokół inwestycji. W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, strona 105: „Pozostałe działania promujące Gdynię”, mamy kwotę 3.017.097 zł. na Kalendarz Imprez Miejskich. Czy nie jest to zbyt wysoka kwota? Na 90-lecie Gdyni możemy pozwolić sobie na taki wydatek plus na 400,00 zł. na promocję jubileuszu 90-lecia Miasta, ale niezrozumiała jest już promocja Miasta podczas imprez z Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych. Chcielibyśmy wiedzieć, na czym ma polegać promocja Miasta podczas imprez miejskich, które same w sobie promują Miasto? A mogłaby ta kwota (479.090 zł.), może nie znacząca w skali budżetu, np. zasilić udział Miasta w projekcie edukacyjnym „Miasto Gdynia w okresie II Wojny Światowej”, na który od lat przeznaczana jest kwota w wysokości zaledwie 6.000 zł.  (strona 106, pkt 14). Szkoda, że na 90-lecie Miasta nie będziemy mieli gotowego „Raportu strat materialnych poniesionych przez Gdynię w okresie II Wojny Światowej”.

Wielokrotnie zgłaszany nam przez mieszkańców temat ich bezpieczeństwa w aspekcie monitoringu – str. 112, pozycja 75495: przewidywane wykonanie wydatków za 2015 rok to 1.135.746 zł. Na rok 2016 przewidziano 922.000 zł., czyli mamy spadek wydatków na tak ważny cel. Budowa monitoringu wizyjnego Miasta w kwocie 100.000 zł. obejmuje tylko jedno zadanie – taka, ogólna odpowiedź, padła podczas posiedzenia komisji, ale nie wiemy, jakie to konkretnie zadanie. Zauważyć też trzeba, że mocno spóźniony  w oddaniu do użytku Tristar nie zastąpi monitoringu wizyjnego w dzielnicach, na który przeznaczono tylko 26.000 zł. Pozostałe 896.000 zł. przeznaczono na funkcjonowanie systemu monitorowania Miasta, w tym na dzierżawę miejsc posadowienia urządzeń monitoringu wizyjnego. Powstaje pytanie, czy gmina inwestuje w monitoring na terenach prywatnych, skoro musi dzierżawić grunt na przedmiotowy cel, pozbywszy się wcześniej gruntów gminnych?

Opłaty lokalne (stony 44, 46, 47): w projekcie (ostatnia kolumna na stronie 44) mamy planowane z tego tytułu dochody w kwocie 500.000 zł. i udział w strukturze wynoszący 0,2 %. Zgodnie z naszymi prognozami w projekcie budżetu widać, że przewidywania wpływów budżetowych  z tytułu pobierania opłaty targowej spadają,w związku ze zmniejszeniem się liczby handlujących. Przypomnę, że postulowaliśmy rezygnację z pobierania przez Miasto opłaty miejscowej i targowej. Nadmienię, że w Warszawie od 1 stycznia 2016 r. zaprzestanie się pobierania opłaty targowej na targowiskach.

Na stronie 46. (ostatni akapit) czytamy: „Pomimo podnoszenia stawek dochody z opłaty targowej rokrocznie maleją. Spowodowane jest to przede wszystkim zmniejszaniem się liczby osób handlujących na terenie Miasta Gdyni”. Stwierdzić trzeba, że zmniejszanie się liczby osób handlujących w naszym mieście jest wynikiem nie tylko wysokości opłaty targowej, czy też nie odstąpienia od jej pobierania, ale w ogóle zbyt restrykcyjnej polityki Miasta wobec kupców i rzemieślników oraz ekspansją hipermarketów kosztem rodzimego handlu i wytwórczości regionalnej, czego przykładem jest planowana likwidacja giełdy towarowej na Dąbrowie.

Strona 46 projektu – opłaty za parkowanie, za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i stoisk w pasie drogowym. Planowane dochody, jak czytamy, „będą niższe od przewidywanego wykonania w 2015 r. o 0,4 %”. Trzeba powiedzieć, że jest to m.in. ujemny skutek wprowadzenia zakazu umieszczania reklam wyborczych na terenie gminy w pasie drogowym, podczas kampanii wyborczej w październiku 2015 r.

Reasumując: niższe opłaty lokalne, więcej środków na bezpieczeństwo mieszkańców, remonty dróg, rozwój inwestycji służących faktycznym potrzebom mieszkańców, swoboda rozwoju drobnego handlu i przedsiębiorczości to nasze priorytety, których znajdujemy niewiele w projekcie budżetu na 2016 rok. Dlatego w głosowaniu nad przyjęciem zaproponowanego budżetu Miasta na 2016 rok radni klubu Prawa i Sprawiedliwości wstrzymają się od głosu.

 

Stanowisko klubu radnych PO przedstawił radny Tadeusz Szemiot: - To budżet bardzo podobny do budżetu 2015 roku, jednak jest to propozycja nieco gorsza ze względu na znacząco niższe wydatki majątkowe (o 100 mln. zł.) i gorszy jeśli chodzi o rosnące wydatki bieżące – mają wynieść blisko 30 mln. zł., a więc będą większe niż rok temu. Wydatki bieżące mają to do siebie, że w ciągu roku rosną – takie są gdyńskie mechanizmy. O wydatkach decyduje kalendarz, stąd czas wydatkowania jest przesuwany. W roku 2015 były większe od zaplanowanych o 100 mln. zł. Można się spodziewać, że w przyszłym roku także będą większe o mniej więcej tę kwotę. Zachęcam radę do trzymania Pana Skarbnika za słowo, że wydatki bieżące będą bardzo mocno pilnowane.

Jest to budżet „przyczajonego tygrysa”, który czeka do skoku w przyszłość – jeśli nadal będą projekty unijne, to Gdynia skutecznie będzie po nie sięgać. Trzymamy kciuki, ale dzisiaj w tym budżecie tego nie widać. Jeśli zgłaszane będą nowelizacje, to prawdopodobnie będziemy je popierać. Dawanie poparcia „na zapas” uważamy za przedwczesne. W związku z wymienionymi mankamentami klub radnych PO wstrzyma się od głosu z dużą nadzieją, że w ciągu 2016 roku będziemy mogli zgodnie popierać wszystkie inicjatywy, szczególnie w obszarze wydatków majątkowych.

 

W imieniu „Samorządności” wystąpił radny Marcin Wołek: - Myślę, że ten budżet można czytać dwojako. Można patrzeć na twarde parametry i wyciągać z tego racjonalne wnioski. Warto oczywiście „trzymać kciuki”, natomiast lektura wskazuje na istotne cechy dokumentu. Jest to po raz kolejny budżet zrównoważony. Jest to budżet, w którym Miasto  w coraz mniejszym stopniu zapożycza się, a więcej spłaca. Robimy miejsce na kolejne, potencjalne zobowiązania, ale tylko w postaci projektów inwestycyjnych. Mimo braku środków europejskich zaplanowaliśmy blisko 147 mln. zł. na inwestycje. To 2/3 wydatków majątkowych z roku 2015. Ten budżet ma konstrukcję modułową – w każdej chwili będziemy mogli do niego dołożyć, jeśli pojawią się środki z UE. Przypomnę, że w 2014 roku wydatki majątkowe sięgały 180 mln. zł., ale środki z UE stanowiły ponad 2/3 tej kwoty. Praktycznie tylko i wyłącznie ze środków własnych realizujemy inwestycje. Niemal 10 mln. zł. zapreliminowano na dokumentacje przyszłościowe inwestycji i jest to związane z oczekiwanymi środkami europejskimi. Niemal 14 mln. zł. przeznacza się na wykup gruntów – częściowo na porządkowanie starych spraw, ale częściowo jest to związane z  pozyskiwaniem fragmentów działek pod kątem przyszłych inwestycji.

Jest to budżet bezpieczny. Do spłaty planujemy 80 mln. zł., co stanowi 6,5 % dochodów, które zaplanowaliśmy do pozyskania w przyszłym roku. Gdyby przyrównać budżet domowy gdynianina, którego dochód  wynosi średnio 3 tys. zł. miesięcznie netto, to na spłatę zobowiązań musiałby przygotować 195 zł.

Ten projekt jest rzeczywiście przygotowaniem  do wzmożonego wysiłku inwestycyjnego na najbliższe lata. Wydatki majątkowe napędzają koniunkturę lokalną. Struktura wydatków jest podobna jak w roku 2015. Jak zwykle znaczna część budżetu (35 %) przeznaczana jest na oświatę i zdrowie. Jak co roku ubolewamy, że ministerstwo nie dostrzega faktu, że oświata jest priorytetem dla niektórych samorządów i jest elementem świadomej polityki inwestycyjnej. Tak naprawdę to, co zainwestujemy w nasze dzieci, potem będzie zebrane. Wydaje się, że nie będzie błędem zaliczenie oświaty do jednej z najlepszych inwestycji na przyszłość. Poza subwencją z budżetu państwa co roku na oświatę kierujemy z własnych środków 150 mln. zł. Tak będzie także w 2016 roku. Gdybyśmy zsumowali wydatki na oświatę, transport i opiekę społeczną, to uzyskalibyśmy obraz 2/3 wydatków Miasta.

W sferze inwestycyjnej  jak co roku dominuje transport. Warto może wspomnieć o projekcie „Gazela” – 10 pojazdów hybrydowych. Jeden z moich przedmówców mówił o bezpieczeństwie. Wszystkie pojazdy gdyńskiej komunikacji publicznej wyposażone są w monitoring wizyjny, co wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, ale i na poziom usług. Jest to niezwykle efektywne narzędzie. Nie każde miasto może się pochwalić 100 %-owym monitoringiem komunikacji publicznej.

Jak co roku wysoki jest udział środków inwestycyjnych. Ponad 40 mln. zł. na drogi powiatowe, w tym na długo oczekiwaną przebudowę skrzyżowania ulicy 10 Lutego. Przy tym nie jest to rozwiązanie adresowane tylko do zmotoryzowanych. Wchodzi w to ciekawy element infrastruktury rowerowej, której znaczenie wykracza poza to skrzyżowanie. Planowana kładka rowerowa stanowić będzie ciag rowerowy między Gdynią Główną a Gdynią Wzg. Św. Maksymiliana.

Cieszy logiczne dopełnienie rewitalizacji ulic Zamenhoffa i Opata Hackiego.

Trudno oczekiwać, żeby na 90-lecie Miasta nie był podjęty wysiłek promocyjny. Na jednego mieszkańca jest to kwota 10 do 12 zł.

Co do wystaw w Muzeum Emigracji, to miałem poczucie, że nie pierwszy raz  realizujemy  coś, co powinno być przedmiotem troski władzy centralnej, ale i w sferze kultury są na tyle ważne kwestie, że trzeba je realizować nie oglądając się na budżet centralny.

Projekt budżetu na 2016 rok ma charakter  przejściowy, ale przy tym jest niezwykle stabilny, bezpieczny pod względem zobowiązań. Charakteryzuje się dużą stabilnością. Jestem pewien, że wydatki inwestycyjne będą rosły. Jest to budżet przygotowany do absorpcji środków europejskich. Z przyjemnością zachęcam do jego poparcia.

 

Michał Bełbot- jest to budżet dosyć trudny zważywszy na fakt, że czekamy na środki europejskie. Słowa uznania należą się Panu Skarbnikowi. Praca przez niego wykonana jest godna podziwu. Jest to budżet bezpieczny, ale i poniekąd jest to budżet stagnacji. Jeśli pojawią się środki i będą one przeznaczone na inwestycje, które uznamy za korzystne dla mieszkańców, to będziemy to popierać. Jednak póki co dokument nie stanowi postępu w stosunku do poprzedniego budżetu w zakresie inwestycji. Widzimy stagnację, a nawet pewien regres. Budżet jest skonstruowany poprawnie. Wykonana praca jest przez nas oceniana bardzo wysoko. Przy inwestycjach nie ma wzrostu, natomiast ten wzrost jest gdzie indziej. To decyzja polityczna, więc nie jest to uwaga do Pana profesora (Skarbnika Miasta Gdyni – p.p.), ale do Pana Prezydenta. To, co tłumaczył Pan profesor, nie podlega dyskusji. Zabrakło mi głosu Pana Prezydenta, który ostatecznie za decyzje polityczne odpowiada. W następnej debacie chętnie byśmy ten głos usłyszeli.

W przypadku transportu zbiorowego zwracaliśmy uwagę na ograniczanie  siatki połączeń. Te połączenia zostały przywrócone. Wyrażam nadzieję, że w roku 2016  negatywnych zmian w tym zakresie już nie będzie i że, co więcej, pokusimy się o rozszerzenie tej siatki.

Pozostaje mieć nadzieję, że środków w dzielnicach będzie więcej, jeśli pojawią się środki europejskie.

Krytykowaliśmy finansowanie imprez, zwłaszcza przypadek Opener – Miasto finansowało tę imprezę ponad miarę. Wiem, że znalazł się sponsor i mam nadzieję, że nie będzie w roku 2016 przykrej niespodzianki. Na razie takich środków w budżecie nie ma

Wstrzymamy się od głosu (klub radnych PiS), ponieważ dostrzegamy pewne zalety tego budżetu. Zdajemy sobie sprawę jak bardzo trudny jest ten budżet i że mamy do czynienia z dokumentem, który może być oceniany na bieżącą chwilę.

 

Bogdan Krzyżankowski- w przypadku ochrony zdrowia tradycyjnie już dynamika jest fatalna – 90 %. Z roku na rok nie sięga 100 %. Ta sfera jest traktowana po macoszemu, mimo że odczucia społeczne co do tej sfery życia są inne. Dotyczy to, niestety, prozdrowotnych programów profilaktycznych, które kończą się i nie są zastępowane nowymi. Zgłaszałem propozycje programów zapobiegania udarom, wirusowemu zapaleniu wątroby (chodziło o wyszukiwanie osób, które są nosicielami tych wirusów) oraz programu badania pacjentów zagrożonych rodzinnie nowotworami. Zwracam uwagę na dynamikę w przypadku programu przeciwdziałania narkomanii – wynosi 60 %.

W poprzednich latach Miasto przeznaczało pewną kwotę na wsparcie szpitali, ale od paru lat nie ma już takiego zjawiska. Gdynia jest jednym z niewielu i jedynym Miastem, które znam, gdzie  nie zwalnia się szpitali od podatku od nieruchomości. Stąd proponuję poprawkę, tj.  w części budżetu dotyczącej dochodów zmniejszenie o kwotę uzyskiwaną z podatku od nieruchomości, płaconego przez szpitale, czyli o 440 tys. zł., i o tę kwotę zmniejszenie środków na promocję Miasta.

 

Do części zarzutów odniósł się Wiceprzewodniczący, radny Andrzej Bień: - Państwo chcecie podjąć decyzję o sposobie głosowania w wyniku, wydaje się, pobieżnych analiz. Sprawa bezpieczeństwa: ponad 900 tys. zł. plus 100 tys. zł. na ewentualne inwestycje.

Opłaty za dzierżawę – padł zarzut, że płacimy właścicielom prywatnych gruntów. Na podstawie analiz przeprowadzonych parę lat temu zdecydowaliśmy o objęciu monitoringiem całego Miasta. Mamy 138 kamer nie tylko w centrum, ale we wszystkich dzielnicach. Trzeba było instalować monitory także na obszarach nie należących do Miasta, żeby zrealizować wnioski Straży Miejskiej w tym względzie. Bardzo proszę o uwzględnienie tego faktu. Od wielu lat, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, dofinansowujemy Policję i Straż Pożarną. Wnioski tych instytucji zostały zrealizowane w całości w roku 2015.

Wystawa dotycząca zdrowia – to nie jest parę plakatów, tylko ekspozycja w „Eksperymencie” mówiąca o zdrowiu. Wydaje się, że warto w to inwestować, bo jest to kwestia profilaktyki, czyli sprawy podstawowej. Co do nakładów na służbę zdrowia to zwracam uwagę, że od wielu lat stosujemy preferencyjne stawki dla podmiotów służby zdrowia korzystających z naszych budynków. Moglibyśmy  powiedzieć „zarabiacie, to płacicie”. Oczekuje się od nas partycypacji w kosztach bez możliwości wpływu na to, co się dzieje.

 

Głos ad vocem powyższej wypowiedzi zabrał radny B. Krzyżankowski: - Pan radny mówił o preferencjach czynszowych. To nie zmienia faktu, że dynamika jest coraz niższa i że wynajmuje się na coraz gorszych warunkach. Jeśli chodzi o obawę, że Miasto nie będzie wiedziało, na co zostaną przeznaczone pieniądze uzyskane w razie zwolnienia z czynszu, to zapewniam, że na ochronę  zdrowia.

 

Mariola Śrubarczyk-Cichowska- w imieniu swoim, ale i mieszkańców, powiem o pozytywnym elemencie budżetu – rozdz. 915, czyli oświetlenie nast. ulic: Fińskiej, Botnickiej i Sibeliusa. Cieszę się, że nasze wnioski zostały uwzględnione i w imieniu mieszkańców dziękuję. Na wypadek pojawienia się dodatkowych środków unijnych liczę, że zostaną przeznaczone także na zabezpieczenie innych miejsc Miasta w tym względzie.

 

Wiceprzewodnicząca Beata Szadziul- cieszę się, że osobną kategorię w budżecie mają gdyńskie chodniki (przeznaczono na nie 1 mln. zł.) i cieszę się z modernizacji ulicy Łużyckiej. W sposób szczególny dziękuję za remont podziemnego przejścia pod ulicą Wielkopolską. To miejsce bardzo niebezpieczne i dlatego będzie to bardzo ważna inwestycja. Cieszę się ze stacji autobusowej na osiedlu Ficakowo. Jest to inwestycja, o którą rada  dzielnicy zabiegała od wielu lat. Cieszę się z sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Bernadowską. Cieszy mnie budowa trzeciego i modernizacja pozostałych wybiegów w „Ciapkowie”.  Zwiększamy środki na projekt wymiany młodzieży i zwiększamy środki na „Gdynię rodzinną”, dzięki którym będziemy mogli wesprzeć kluby rodzica i projekty przez nich realizowane. Dosyć duża kwota jest przeznaczona na dalszą modernizację placów zabaw. Z inicjatywy „Gdyni rodzinnej”  podjęto działania na rzecz przystosowywania placów zabaw do potrzeb osób  niepełnosprawnych. To też bardzo mnie cieszy.

 

Hanna Mazur- moje zdziwienie budzi podział środków na drogi publiczne i np. na działania pozostałe, w ramach których przeznacza się duże kwoty na ekspertyzy, analizy czy konferencje. Dynamika w przypadku dróg to 94 %, a w przypadku działań pozostałych 148 %. Mieszkańcy korzystają z dróg, a nie z konferencji.

 

Justyna Wróblewska- dostrzegam za duże zadłużenie Miasta. Pieniądze są kierowane raczej na imprezy niż na potrzeby mieszkańców. Patrzę na to z perspektywy byłej radnej dzielnicy. Spłata kredytów odbywa się poprzez zaciąganie kolejnych kredytów. To rodzi lawinę zadłużenia. Zacytuję przysłowie: „dobry zwyczaj – nie pożyczaj”. Zwracam uwagę na niedofinansowanie rad dzielnic.

 

Paweł Brutel- dziękuję za ujęcie dodatkowego miliona złotych na budżet obywatelski. Nowe rady dzielnic skupiają się na remontach ulic. Bardziej interesują je działania na rzecz tzw. twardych projektów, a nie miękkich.  Konsekwentnie, z roku na rok, środki dla rad dzielnic są zwiększane.

Bardzo ważne jest ujęcie w budżecie prac mających na celu odtworzenie potoku wiczlińskiego (jest to inwestycja niezbędna dla Gdyni Zachód) oraz rozbudowy witomińskiego  odcinka ulicy  Chwarznieńskiej.

 

K. Szałucki- przede wszystkim dziękuję za popierające budżet wypowiedzi. Państwu (radnym opozycji – p.p.) dziękuję za wstrzymanie się od głosu. Dla mnie to tak, jakbyście Państwo poparli budżet. Na pewno będę pilnował wydatków bieżących, bo jesteśmy na progu ich maksymalizacji. Wydatki m. in. na obsługę komunikacji miejskiej wróciły do normy. Pewne wydatki kończą się i stąd ich naturalny spadek. To wynika z cykliczności wydatków. Na pewno nie wszystko zależy od rachunku ekonomicznego. Część budżetu jest pochodną polityki, ale na pewno będę przeciwny zwalnianiu podmiotów gospodarczych z opłat, bo byłoby to niemoralne. Ci, którzy korzystają z majątku społecznego, muszą za to płacić.

 

Poprawka radnego B. Krzyżankowskiego nie została przyjęta: 9/17/0

 

UCHWAŁA NR XV/308/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2016 rok została podjęta: 17/0/10

 

Ad 7.2.

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił Skarbnik Miasta Gdyni K. Szałucki.

 

UCHWAŁA NR XV/309/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016-2033 została podjęta: 18/9/0

 

Ad 7.3.

O programie – jego treści i strukturze – mówił Miejski Konserwator Zabytków, pan Robert Hirch.

Pełna treść programu jak w  załączniku.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej – pozytywna

Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna

 

Radna Marika Domozych wyraziła satysfakcję z tytułu wpisania do programu zabytków Dolnego Oksywia: - Są to bardzo piękne, stare kamienice, tyle że zaniedbane.

 

Radość z powstania programu wyraziła radna Mirosława Król stwierdzając, że „lepiej późno niż wcale”.  - Przypomnę, że gdyński obiekt (mowa o schodach na ul. Wachowiaka – p.p.) wpisany do wojewódzkiej ewidencji  został poddany rozbiórce. Nie przeciwdziałano dewastacji obiektu chronionego prawem, a dobro kultury należy chronić przede wszystkim. Mam nadzieję, że przyjęcie programu umożliwi walkę z tak bezdusznymi postawami.

 

UCHWAŁA NR XV/310/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Miasta Gdyni na lata 2015-2018” została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 7.4.

O wyborze audytora do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta poinformował Skarbnik K. Szałucki.

 

Opinie komisji:

Komisja Polityki Rodzinnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Samorządności- pozytywna

Komisja Budżetowa- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XV/311/15 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie wyboru Biura Audytu i Rachunkowości „PROMAR” Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2015 rok, została podjęta: 23/0/1

 

Ad 7.5.

W imieniu projektodawcy – radnych klubu „Samorządność” -  projekt przedstawił radny Paweł Brutel przypominając na wstępie o przyjęciu przez radę w październiku b.r. projektu, zgodnie z którym rady dzielnic będą pracowały z partnerskimi podmiotami nad tzw. projektami miękkimi, które następnie będą oceniane przez mieszkańców i wybierane  w sposób, w jaki wybierane są projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego. W kolejnym roku, w ramach konkursu „Przyjazna dzielnica”, dla każdej z rad dzielnic budżet przewiduje 18 tys. zł. Warunkiem otrzymania tych środków jest złożenie przez radę dzielnicy przynajmniej 2. projektów konkursowych. Każdy z projektów musi mieć 2. partnerów.

 

Opinia Komisji Samorządności- pozytywna

 

Radna M. Król zapytała o regulamin konkursu „Przyjazna dzielnica” i czy w regulaminie jest zawarte zastrzeżenie, że beneficjentami konkursu nie mogą być osoby prawne ani osoby fizyczne, spokrewnione z członkami rad dzielnic.

 

P. Brutel- przedmiotowy projekt odnosi się wprost do projektu przyjętego w październiku. Zasady konkursu zostaną określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta. Regulamin istnieje, ale nie ma konieczności zapisywania w nim treści, o których mówiła radna Król.

 

Z. Zmuda-Trzebiatowski- wniosek radnej Król byłby zasadny w odniesieniu do osób oceniających projekty.

 

P. Brutel- projekty będą poddawane pod głosowania mieszkańców odpowiednich dzielnic, a realizowane będą przez jednostki miejskie.

 

UCHWAŁA NR XV/312/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/243/15 RMG z dnia 28 października 2015 roku, wprowadzającej zasady przeprowadzania  konkursu dla rad dzielnic p.n. „Przyjazna dzielnica”, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 7.6

Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, pan Marek Karzyński, omówił ustalenia projektu planu w zestawieniu z rysunkiem planu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. – Obecne zagospodarowanie obszaru objętego planem jest wynikiem nawarstwiania się różnych pomysłów – zwracał uwagę pan M. Karzyński. – Widać to dobrze na rysunku planu. Zadaniem planu jest uporządkowanie tego obszaru i wskazanie warunków dalszego rozwoju przestrzennego.

Pan M. Karzyński informował: – Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu dwukrotnie. Propozycję rozstrzygnięcia Rady Miasta o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do uchwały. Po pierwszym wyłożeniu w dniach 2-23 czerwca 2015 r. wpłynęło 13 uwag. Prezydent Miasta Gdyni rozpatrując uwagi: 2 uwzględnił w całości, 6 w części, 5 nie uwzględnił.

Pan M. Karzyński omówił uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta, wraz z propozycjami rozstrzygnięć Rady Miasta, ilustrując omówienie slajdami obrazującymi ustalenia projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu i projektu kierowanego obecnie do uchwalenia (uwzględniającego poprawki wynikające z uwzględnienia części uwag):

– uwaga nr 1 pp.  Danuty i Artura Mieczkowskich, w której jej autorzy postulują dopuszczenie usług w zabudowie należącej do nich działki, wyższy wskaźnik gęstości zabudowy oraz przesunięcie linii zabudowy. W większości uwagi te zostały uwzględnione, natomiast linia zabudowy została poprowadzona wzdłuż granicy działki - w dawnym przebiegu ulicy Traczy;

– uwagi nr 2 i 3 pp. Wojciecha Raszke i Małgorzaty Orlińskiej z firmy GEMINI, dotyczące działek przy ulicy Unruga (obecnie funkcjonuje tam warsztat samochodowy i realizowane są inne usługi). Autorzy uwag proponują albo zmniejszenie terenu przewidzianego pod realizację układu ulicznego albo znalezienie alternatywnego terenu pod realizację parkingów. Plan przewiduje zajęcie części przedmiotowych działek przez układ uliczny. Parkingi można zorganizować na sąsiednim terenie, należącym do Skarbu Państwa. Poprawiony plan rozszerza teren przeznaczony pod drogę wewnętrzną w celu umożliwienia zorganizowania tam parkingów;

– uwaga nr 4 pani Anny Szymańskiej – postulat przeznaczenia działki w całości albo pod drogę albo pod funkcje usługowo - mieszkaniowe. Niestety, nie jest to możliwe, ponieważ linia graniczna przecina tę działkę, zabierając większą część pod drogę, wobec czego pozostały skrawek terenu nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania. Na żądanie właścicielki gmina będzie zmuszona wykupić cały teren działki;

– uwaga nr 5 pani Jolanty Czuj – wnosi, żeby plan zapewnił dojazd do jej działki, położonej w głębi zabudowy. Autorka uwagi chciałaby, żeby dojazd prowadził bezpośrednio z ulicy Unruga. Obecny zjazd prowadzi przez działki sąsiednie i takie rozwiązanie będzie musiało pozostać ze względu na ograniczenia zjazdów z ul. Unruga, która jest ulicą zbiorczą (ewentualnie kwestia ta zostanie uregulowana poprzez ustanowienie służebności przejazdu);

– uwaga nr 6 pani Katarzyny Woźniak , która prowadzi działalność usługową w pawilonach przy ul. Unruga – projekt planu zakładał poszerzenie drogi kosztem części działki. Udało się zmniejszyć ingerencję w teren działki i tym samym działalność w pawilonach może być utrzymana. Uszczuplenie powierzchni może być zrekompensowane kosztem sąsiadującej działki miejskiej;

– uwagi od nr 7 do nr-u 10 pp. Oliwii i Michała Szymerowskich, pani Moniki Albeckiej-Fajks, pani Haliny Zyskowskiej, pani Renaty Trzonkowskiej, którzy nie zgadzają się na poszerzenie ul. Unruga lub postulują zajęcie działek w możliwie najmniejszym stopniu. Wnioski dotyczyły też poprowadzenia ścieżki rowerowej wzdłuż torów kolei metropolitarnej. Sprawę szczegółowo wyjaśniano podczas spotkań z autorami uwag. Ostatecznie możliwe były do przeprowadzenia tylko nieznaczne korekty. Ścieżka rowerowa pozostanie w dotychczasowym miejscu, ponieważ jest to dla niej najwłaściwszy przebieg. Konieczne będzie zajęcie części działek pod drogę, w tym wyburzenie domu przy ul. Unruga 15;

– uwaga nr 11 pani Krystyny Walusiak – postulat, żeby działkę należącą do autorki uwagi przeznaczono pod zabudowę. Niestety, teren w znacznym stopniu musi być przeznaczony pod budowę drogi.

 

– Po częściowym uwzględnieniu uwag i  następnie ponownym wyłożeniu projektu planu w dniach 2-22 października 2015 r. do publicznego wglądu – informował pan M. Karzyński – wpłynęły 3 uwagi, z których dwie Prezydent Miasta Gdyni uwzględnił w części, a jednej nie uwzględnił.

Pan M. Karzyński omówił następnie te uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezydenta, przedstawiając propozycje rozstrzygnięć Rady Miasta:

Powtórzyły się 2 uwagi , które zostały częściowo uwzględnione po pierwszym wyłożeniu: uwaga nr 2 pp. Renaty Trzonkowskiej, Haliny Zyskowskiej, Moniki Albeckiej-Fajks i uwaga nr 3 pana Wojciecha Raszke.

Natomiast pani Gertruda Koss złożyła nową uwagę (po pierwszym wyłożeniu jej uwaga dotycząca dopuszczenia funkcji mieszkaniowej została uwzględniona), w której postuluje, zwiększenie wskaźnika intensywności zabudowy. Uwaga została częściowo uwzględniona. Zwiększone częściowo parametry zabudowy nawiązują do parametrów zabudowy na sąsiednich działkach, natomiast nie przewiduje się tam intensywnej zabudowy usługowo-mieszkaniowej, ponieważ jest to teren położony peryferyjnie w stosunku do głównych ulic.

 

Dyrektor M. Karzyński wskazał, że szczegółowe informacje nt. uwag i projekt rozstrzygnięcia Rady Miasta o sposobie ich rozpatrzenia zawarte są w załączniku nr 2 do projektu uchwały. W imieniu Prezydenta wniósł o przyjęcie uchwały przez Radę Miasta.

 

Opinie komisji:

Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

/powyższe dotyczy wszystkich projektów w sprawach planów zagosp./

 

 

Patryk Felmet- plan na pewno ważny. Pytanie dotyczące terenu  bezpośrednio sąsiadującego z barakami. Czy wiadomo, co tam będzie? Chodzi mi o drogi dojazdowe przy domkach. Czy przewiduje się np. zmianę nawierzchni tych dróg?

 

Mirosława Król- jest tu przewidziana rozbudowa układu ulicznego, czyli skrzyżowanie ulic Kwiatkowskiego z ulicą Unruga oraz skrzyżowanie z ulicą Bosmańską. Czy będzie to ulica jedno czy dwupasmowa?

 

M. Karzyński- zadaniem planu miejscowego jest zarezerwowanie terenu pod odpowiednie funkcje. Przekrój ulicy Unruga do ul. Bosmańskiej zakłada ulicę dwujezdniową -  po dwa pasy ruchu na jezdni, z pasem rozdzielającym. Podobny przekrój może być kontynuowany w kierunku portu wojennego.

Odpowiadając na pytanie radnego Felmeta pan Karzyński wyjaśniał: - Uliczki wewnętrzne, osiedlowe są jednojezdniowe. Plan nie określa terminów realizacji poszczególnych inwestycji, przewidzianych planem. Możliwość realizacji układu ulicznego zależeć będzie od planów inwestycyjnych miasta. Plan jest jedynie umożliwieniem docelowego urządzenia tych ulic.

 

Marika Domozych- dziękuję za zaplanowanie dwupasmowej drogi. Plan dotyczy bardzo ważnej inwestycji w północnych dzielnicach, która chociaż trochę rozładuje ruch.

 

Na prośbę radnego Felmeta pan M. Karzyński wyjaśnił ponownie: - Plan zagospodarowania przestrzennego nie jest planem inwestycyjnym, natomiast na pewno zapewnia realizację w przyszłości potrzebnych ulic. Z pewnością plan przyspieszy realizację planów inwestycyjnych.

 

UCHWAŁA NR XV/313/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga, E. Kwiatkowskiego i Szlifierzy, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 7.7.

Dyrektor M. Karzyński omówił zakres projektowanych zmian wskazując miejsca zmian  na rysunku planu. Dotychczas obowiązujący planu przeznacza teren 16.2 MN2,MW1 objęty zmianą, położony w północnej części planu, pod zabudowę jednorodzinną. Właściciel działki położonej w sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej wnioskował o możliwość zrealizowania budynku trzyrodzinnego. Wymagało to zmiany planu. Drugi wniosek złożył właściciel cukierni „Mariola”, wniosek  dotyczył możliwości realizacji budynku z płaskim dachem. W tej ostatniej kwestii zapisy dotychczas obowiązującego planu były nie dość precyzyjne.

Pan M. Karzyński poinformował o charakterze uwag, jakie wpłynęły po pierwszym i drugim wyłożeniu planu do publicznego wglądu (w sumie plan był wykładany trzykrotnie).  Po pierwszym wyłożeniu w dniach 13 lutego - 5 marca 2015 r. wpłynęło 7 uwag, z których jedna została uwzględniona przez Prezydenta Miasta w części, a 6 nie zostało uwzględnionych:

– uwaga nr 3 Morskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczyła obszaru poza planem, a więc siłą rzeczy nie została uwzględniona;

– uwaga nr 1 pana Kazimierza Piwko, będącego właścicielem małej działki, na której chce zrealizować dom jednorodzinny – autor uwagi wnosił o zwiększenie wszystkich parametrów, tj. dotyczących wysokości, intensywności, powierzchni zabudowy – uwaga została uwzględniona w części (szczegóły jak w załączniku nr 2);

– uwaga nr 2 pp. Walentyny i Józefa Ruszczyk, dot. podniesienia zabudowy w stosunku do parametrów przyjętych w wyłożonym projekcie planu – postulowana zmiana nie uzyskała akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – organu uzgadniającego projekt planu;

– 4 kolejne uwagi, złożone przez pp. Barbarę Klugę, Aleksandrę Nowak, Sławomira Kubę oraz Jolantę Ławrynowicz-Dobek i Tomasza Dobek, zawierały sprzeciw wobec zaplanowanego zwiększenia intensywności zabudowy i możliwości realizacji zabudowy do 3 mieszkań  na terenie 16.2 MN2,MW1. Teren sąsiaduje z budynkiem wielorodzinnym o wysokości 5 kondygnacji mieszkalnych z wysokim przyziemiem i 6-tą kondygnacja techniczną. Mimo, że budynek ten znajduje się na terenie położonym niżej, to nawet w przypadku 3. kondygnacji nadal zabudowa na terenie 16.2 MN2,MW1 będzie niższa. Wysokość 3. kondygnacji jest zgodna z planem obecnie obowiązującym. Realizacja mieszkania na każdej kondygnacji także nie naruszy ładu przestrzennego. Wobec powyższego uwaga nie została uwzględniona.

 

Po drugim wyłożeniu w dniach 2 - 22 maja 2015 r. wpłynęły 4 uwagi, z których 2 zostały uwzględnione, a 2 nie zostały uwzględnione przez Prezydenta Miasta.:

– pan Kazimierz Piwko w złożonej uwadze nadal postulował podwyższenie zabudowy – uwagi nie uwzględniono (szczegóły jak w załączniku nr 2);

– uwaga pp. Jolanty Ławrynowicz-Dobek i Tomasza Dobek, będąca podtrzymaniem sprzeciwu wobec zabudowy trzykondygnacyjnej z możliwością realizacji do 3 mieszkań  na terenie 16.2 MN2,MW1, nie została uwzględniona.

 

Pan M. Karzyński dodał, że jedyna uwaga złożona po trzecim wyłożeniu planu w dniach 22 lipca – 11 sierpnia 2015 r. - przez pana K. Piwko, dotycząca kształtu dachu i opisania wysokości, została uwzględniona w całości przez Prezydenta (po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków).

 

Dyrektor M. Karzyński wskazał, że szczegółowe informacje i projekt rozstrzygnięcia Rady Miasta o sposobie rozpatrzenia uwag zawarte są w załączniku nr 2 do projektu uchwały. W imieniu Prezydenta wniósł o przyjęcie uchwały przez Radę Miasta.

 

UCHWAŁA NR XV/314/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda, podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 7.8.

M. Karzyński–  plan dotyczy w zasadzie jednego terenu - zaplecza „Mariny Gdynia”. Proponowana zmiana ma charakter kosmetyczny i polega na opisaniu dopuszczalnej wysokości zabudowy w wartościach bezwzględnych w stosunku do poziomu morza, co pozwoli na realizację równego dachu od al. Jana Pawła II w kierunku Basenu Prezydenta. Dodatkowa zmiana niektórych wskaźników i parametrów zabudowy pozwoli na przeznaczenie większej powierzchni w planowanym budynku na cele związane z funkcjonowaniem Mariny.

Dyrektor M. Karzyński poinformował o wpłynięciu jednej uwagi, dotyczącej umożliwienia instalowania na dachu anten telefonii komórkowej, uwzględnionej przez Prezydenta Miasta w całości.

 

UCHWAŁA NR XV/315/15 RADY MIASTA GDYNI w spraw zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego,  została podjęta: 22/0/4

 

Ad 7.9.

M. Karzyński–  plan dotyczy w zasadzie jednego terenu - zaplecza „Mariny Gdynia”. Proponowana zmiana ma charakter kosmetyczny i polega na opisaniu dopuszczalnej wysokości zabudowy w wartościach bezwzględnych w stosunku do poziomu morza, co pozwoli na realizację równego dachu od al. Jana Pawła II w kierunku Basenu Prezydenta. Dodatkowa zmiana niektórych wskaźników i parametrów zabudowy pozwoli na przeznaczenie większej powierzchni w planowanym budynku na cele związane z funkcjonowaniem Mariny.

Dyrektor M. Karzyński poinformował o wpłynięciu jednej uwagi, dotyczącej umożliwienia instalowania na dachu anten telefonii komórkowej, uwzględnionej przez Prezydenta Miasta w całości.

 

Hanna Mazur- nie wyrażano zgody na sprzedawanie oddzielnie działek, tylko uparcie chciano sprzedać wszystko naraz. Dlaczego nie próbowano tego sprzedać oddzielnie? Wydaje się, że poprzedni plan był bardzo sensowny. Ten teren byłby lepiej wykorzystany, gdyby były tam rezydencje.

 

M. Karzyński- intencją, także  planistyczną, było to, aby zabudowa, która tam powstanie, miała charakter jednorodny i uporządkowany, żeby nie występowały  tam pojedyncze domy i niezagospodarowane działki. Stąd koncepcja, aby teren sprzedać w całości i w całości zagospodarować.

 

Po 10-minutowej przerwie, zarządzonej na wniosek  Przewodniczącego klubu radnych PiS, radnego P. Stolarczyka, projekt uchwały został poddany przez Przewodniczącego RMG pod głosowanie.

 

UCHWAŁA NR XV/316/15 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej, została podjęta: 21/0/6

 

Ad 7.10

O programie przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom mówiła Wiceprzewodnicząca RMG, radna Beata Szadziul.

Na wstępie prezentacji radna Szadziul wskazała na autopoprawki:

- w części V dokumentu, punkcie 5. podpunkcie 5. , czwartej kolumnie – wykreślenie słów: „w oparciu”;

- w tabeli nr 32 wpisanie tytułu: „Częstotliwość korzystania z Internetu w ciągu ostatnich 7. dni”

- Jednym z celów programu – mówiła radna – jest stworzenie dokumentu, który mógłby być wykorzystywany w innych gminach. Jest to pierwszy program w Polsce tak szeroko opisujący uzależnienia behawioralne.

Radna Szadziul omówiła strukturę programu, zgodnie z treścią załącznika.

- Nową wartością jest badanie stanowiące pierwszy krok do diagnozy uzależnienia od telefonów komórkowych. Kolejne badania będą zawierały szereg wywiadów z nauczycielami i uczniami. Badania będą prowadzone pod egidą Uniwersytetu Gdańskiego. Do wzięcia udziału w badaniach zaproszonych jest ponad 700 szkół w Polsce.

- NIK planuje w przyszłym roku przeprowadzenie szerokiej kontroli działań gmin w zakresie walki z uzależnieniami. Mam nadzieję, że Gdynia wykaże się tu dużymi osiągnięciami.

- Program – podkreślała radna Szadziul – jest dokumentem unikatowym w skali kraju.

 

Opinia Komisji Polityki Rodzinnej- pozytywna

 

B. Krzyżankowski- kwota w budżecie przeznaczona na walkę z narkomanią to 60 % tego, co do tej pory wydawaliśmy. Jak więc to zrobimy przy tak niewielkim finansowaniu?

 

B. Szadziul- środki będą przekazane dopiero po przyjęciu programu. Nie musi być już obecnie zapewniona pełna kwota na realizację programu, tym bardziej, że dzisiaj trudno ocenić, jakie będą koszty tych działań.

 

UCHWAŁA NR XV/317/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 7.11

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła radna Beata Szadziul.

 

Opinia Komisji Polityki Rodzinnej- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XV/318/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 7.12

Zgodnie z treścią załącznika  projekt przedstawiła r. B. Szadziul.

 

Opinie komisji:

Komisja Polityki Rodzinnej- pozytywna

Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna

 

Radny B. Krzyżankowski wnioskował o wyłączenie go z głosowania z uwagi na interes prawny, jaki jest jego udziałem, z racji bycia udziałowcem jednej z przychodni, której projekt dotyczy.

 

UCHWAŁA NR XV/319/15 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 7.13

Prezentujący projekt Wiceprezydent Marek Stępa przypomniał o przyznawaniu dotacji tym z mieszkańców, którzy wymieniali prywatne źródła ciepła. Szereg nowych okoliczności spowodował konieczność opracowania nowych zasad udzielania dotacji w zakresie wymiany źródeł energii cieplnej na źródła niskoemisyjne. Jedną ze zmian jest zwiększenie kwot minimalnych, możliwych do uzyskania w związku ze zmianą systemu grzewczego, w odniesieniu do  mieszkań o małej powierzchni. Metraż nie ma wpływu na wysokość kosztów stałych, dlatego zaproponowana jest wyższa minimalna wartość dotacji dla ich właścicieli. Najwyżej punktowane jest podłączenie się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

 

Opinie komisji:

Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XV/320/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska  w zakresie inwestycji obejmujących wymianę źródeł energii cieplnej na źródła niskoemisyjne oraz budowę odnawialnych źródeł energii, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 7.14

Uchwalenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gdyni na lata 2015 – 2020 (tekst dostępny na stronie www.gdynia.pl) rekomendował do przyjęcia Wiceprezydent Marek Stępa.

 

Opinie 2. komisji jak w punkcie 7.13

 

UCHWAŁA NR XV/321/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Gdyni na lata 2015 – 2020 została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 7.15

Projekt przedstawił radny P. Brutel.

 

Opinia Komisji Polityki Gospodarczej- pozytywna

 

Marcin Wołek- projekt TENTacle często służy nie tylko do realizacji tzw. miękkich inwestycji, ale także do przygotowania programów inwestycji twardych. Drugą perspektywą czasową dla programu są lata 2027 – 2045.  Trudno sobie wyobrazić, jak będą wyglądały Europa i świat w roku 2045, niemniej takie kwestie należy analizować.

 

UCHWAŁA NR XV/322/15 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu pn.: „TENTacle capitalising on TEN-T core network corridors for prosperity, growth and cohesion” z Programu Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 7.16

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił radny Andrzej Kieszek.

 

UCHWAŁA NR XV/323/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Wiczlińskiej, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 7.17

A. Kieszek- dwa miesiące temu rada, w drodze uchwały, uruchomiła proces zamiany działki gminnej, znajdującej się przy ul. Lotniczej, na działkę, której właścicielem jest Skarb Państwa. Przedmiotowym projektem kończymy ten proces. Zamiana umożliwi budowę kanalizacji sanitarnej, a sfinansuje ją Rada Dzielnicy Chwarzna Wiczlina.  

 

UCHWAŁA NR XV/324/15 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych została podjęta: 20/0/6

 

Ad 7.18

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Stanisław Borski, streścił uzasadnienie (stanowi zał.) stanowiska komisji w sprawie  uznania skargi p. M. T. za bezzasadną. – Skarżąca oraz członkowie jej rodziny od wielu lat korzystają z pomocy MOPS i nie czynią żadnych starań, aby poprawić swoją sytuację życiową. Słuszność stanowiska MOPS została potwierdzona orzeczeniem SKO w Gdańsku.

Komisja, po przeanalizowaniu przedłożonych jej dokumentów, uznała skargę za bezzasadną.

 

UCHWAŁA NR XV/325/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi pani M. T. na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 7.19

St. Borski – do wydziału administracyjnego wpłynął nietypowy wniosek o udostępnienie informacji publicznej, dotyczącej podstawy prawnej umieszczenia na terenie urzędu tabliczek symbolizujących zakaz używania telefonów komórkowych. Wnioskodawca prosił też o podanie liczby tabliczek i wyjaśnienie celu ich nabycia przez Urząd. Wydział spełnił życzenia skarżącego nie zachowując jedynie erminu odpowiedzi.

Komisja wnioskuje o uznanie skargi za bezzasadną.

Pełna treść uzasadnienia – patrz zał.

 

M. Bełbot- sprawa pozornie wydaje się błaha, ale w kontekście przesłanek formalnych nie da się ukryć, że pewnych procedur nie dochowano. Podobnych sytuacji w różnych urzędach, nie tylko Gdyni, jest wiele. Nie powinniśmy pozostawiać mieszkańców w poczuciu, że jeśli subiektywnie oceniamy jakąś sprawę jako błahą, to ją oddalamy. W tym przypadku mieszkaniec miał prawo złożyć skargę. Otrzymał wyjaśnienia, ale skoro skargę podtrzymuje i uchybienie miało miejsce, to proponuję odrzucenie projektu.

 

Ireneusz Bekisz- ja też mógłbym wnioskować o policzenie liczby krzeseł w urzędzie i zaangażowano by 50. urzędników do tego liczenia, a gdyby spóźnili się np. 2 godziny, to wystąpiłbym ze skargą. Uważam, że wniosek mieszkańca jest niepoważny i dlatego proponuję odrzucenie skargi.

 

Z. Zmuda-Trzebiatowski- przez moment miałem pogląd podobny do poglądu radnego Bełbota, ale po analizie dokumentów stwierdziłem, że błędem byłoby uznanie, że sprawa poruszona przez skarżącego mieści się w pojęciu dostępu do informacji publicznej. Nie ma tu chyba przesłanek do uznania, że jest to tego typu informacja, a więc i termin nie został naruszony. To jest sprawa wykonania katorżniczej pracy celem ustalenia czegoś, co nie jest ustalone. Gdyby rygorystyczny termin ustawowy został naruszony, byłbym innego zdania.

 

M. Bełbot- pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że nie będziemy sprowadzali kolejnych tego typu dyskusji do poziomu absurdu. Nie chodzi o policzenie tabliczek. Uważam, że skarga jest zasadna przynajmniej w zakresie nie odniesienia się w terminie do prośby o podanie podstawy prawnej pewnych działań urzędu. To była istota skargi. Skoro obywatel otrzymał odpowiedź chwilę po złożeniu skargi, to znaczy, że mógł ją otrzymać wcześniej.

 

UCHWAŁA NR XV/326/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi pana M. W.  na działalność Prezydenta została podjęta: 19/6/2

 

Ad 7.20

Projekt przedstawił radny Paweł Stolarczyk: - W związku ze ślubowaniem i objęciem mandatu przez Panią Justynę E. Wróblewską, klub radnych PiS wnosi o poszerzenie składu Komisji Oświaty.

 

UCHWAŁA NR XV/327/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty RMG została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 7.21

Przedstawił radny P. Stolarczyk (analogicznie do poprzedniego punktu).

 

UCHWAŁA NR XV/328/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia RMG została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad  7.22

Uzasadnienie proponowanego przez Komisję Rewizyjną odrzucenia skargi p. H. H. przedstawił Przewodniczący komisji, radny St. Borski: - Skarżąca wnioskuje o przywrócenie sygnalizacji świetlnej na przejściu znajdującym się na przeciwko Zakładu Rehabilitacji. Z chwilą wykonania Nowej Chwarznieńskiej urządzono bezpieczne przejście z windą dla niepełnosprawnych. Z uwagi na natężony ruch zmienił się układ komunikacyjny. Obecne przejście spełnia wszelkie wymogi, także dla osób niepełnosprawnych.

 

B. Krzyżankowski- nie bardzo rozumiem, co jest zarzutem w stosunku do Pana Prezydenta. Pan Przewodniczący mówił o sprawach merytorycznych. Moim zdaniem przejście, które powstało jest błędem, ponieważ tylko pozornie jest bezpieczne dla starych ludzi. Ci ludzie boją się jeżdżenia windą, dlatego nie dziwię się, że to się nie podoba mieszkańcom. Od starego przejścia do obecnego jest spory kawałek  i nie będę się dziwił, jeśli dalej będą korzystać z dotychczasowego przejścia. Powinniśmy bardziej wsłuchiwać się w głosy mieszkańców, zanim zdecydujemy się na jakąś inwestycję. Zawsze będzie sprzeczność między drożnością ulicy Chwarznieńskiej a jakością życia mieszkańców, dlatego nieodzowna jest budowa obwodnicy północnej, która przeprowadzi główny ruch obok Witomina. Chwarznieńska powinna zostać ulicą lokalną.

 

Z. Zmuda-Trzebiatowski- zarzutem było to, że podjęto decyzję o przejściu bez konsultacji z mieszkańcami spółdzielni. W uzasadnieniu jest podane, że budowa kładki była uzgodniona z Zarządem spółdzielni, a więc rozumiem, że nie uzgodniono tego z konkretną grupą osób.

 

Przeciwny pogląd do  zdania radnego Krzyżankowskiego przedstawił radny Ireneusz Bekisz: - Uważam, że w tym rejonie sprawdzi się tylko i wyłącznie kładka, szczególnie właśnie tam, gdzie jest dużo starszych i niepełnosprawnych osób. Gdyby tam nie było windy, tylko schody, to byłoby to złe rozwiązanie, ale przy tak dużym natężeniu ruchu jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie.

 

Z. Zmuda-Trzebiatowski- przypomnę, że nie dyskutujemy nad racjonalnością inwestycji, ale nad trybem postępowania.

 

UCHWAŁA NR XV/329/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi pani H. H. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni została podjęta: 21/0/6

 

Ad 7.23

St. Borski – skarżący zwracał się z prośbą o zamianę „z urzędu” bardzo małego mieszkania (powyżej 20 m kw.), które zamieszkuje pięcioosobowa rodzina, na większe. Pan Prezydent zdecydował o wynajęciu na czas nieoznaczony lokalu o większej powierzchni, w związku z czym komisja uznała, że wobec rozwiązania problemu, skargę należy uznać za bezzasadną.

 

UCHWAŁA NR XV/330/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi pana M. A. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 7.24

Przedstawił r. St. Borski: - Sprawa dotyczy Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Skarżący są członkami związku. Zajmują teren, na którym mieszkają osoby nie będące członkami związku. Skarżący mają prawo do 30-letniej dzierżawy, ale zawarcie umowy dzierżawy warunkują zabezpieczeniem lokali dla osób zamieszkujących ich teren bezprawnie. Komisja nie ma możliwości rozwiązania problemu. Wszystkie zasady są jasne dla członków związku. Komisja wnioskuje o odrzucenie skargi.

 

Wiceprzewodnicząca J. Zielińska- na ostatnim posiedzeniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej rozpatrywaliśmy pisma osób mieszkających na terenie skarżących.
Wystosowaliśmy do Pana Prezydenta wniosek o pochylenie się nad tym problemem. Otrzymałam dzisiaj informację, że jedna z osób zasiedliła już zaproponowane mieszkanie, natomiast druga rodzina otrzymała propozycję mieszkania, którą odrzuciła. Mają jeszcze prawo do drugiej  propozycji.

 

UCHWAŁA NR XV/331/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi państwa M. i W. W. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 7.25

Przedstawił, zgodnie z treścią załączonych dokumentów, radny St. Borski: - Skarżący dzierżawi teren należący do gminy. Gmina rozwiązała umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia, co było podyktowane decyzją Wojewody, zatwierdzającą projekt planowanej na tym terenie inwestycji. Wobec powyższego grunt nie może być przedmiotem dzierżawy. Wszystkich odpowiedzi udzielono skarżącemu w terminie, wobec czego komisja uznała skargę za bezzasadną.

 

UCHWAŁA NR XV/332/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi pana R. K. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 7.26

Przedstawił, zgodnie z treścią załączników, radny St. Borski. – Skarżący kwestionują przyznanie im Niebieskiej Karty. Nie jest to sprawa decyzji jednej osoby, ale specjalnej komisji, którą obowiązuje przeprowadzenie specjalnej procedury przez przyznaniem takiej karty. Skarżący powołują się na fakty, które okazały się nieprawdziwe i chcą wymusić wycofanie karty. Na dzisiaj nie ma do tego podstaw. Komisja wnioskuje o uznanie skargi za bezzasadną.

 

UCHWAŁA NR XV/333/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie państwa E. i K. L. na działalność Dyrektora MOPS została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 7.27

Wszystkie projekty wniesione w drodze aneksu, tj. od przedmiotowego do występującego pod numerem 7.42, prezentował Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz.

Odnosząc się do treści przedmiotowego projektu Wiceprezydent poinformował, że z dniem 11 grudnia b.r. gminy zostały zobligowane rozporządzeniem Ministra Edukacji do przyjęcia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów spoza obwodu. Informacje nt. kryteriów muszą być podane do publicznej wiadomości do końca stycznia b.r. Wcześniejsze procedowanie nad przedmiotem projektu nie było możliwe, ponieważ rozporządzenie będące podstawą prawną obowiązuje od 11. grudnia b.r.

Proponowane kryteria były przedmiotem konsultacji z przedstawicielami szkół. W przypadku szkół podstawowych sprawy te mieściły się w kompetencjach szkół, ale obecnie leży to w gestii samorządu.

- Podczas rekrutacji – informował Wiceprezydent – promowane będą rodzeństwa, niepełnosprawni, osoby samotnie wychowujące dzieci – pełen wykaz kryteriów jak w załączniku.

 

Opinie komisji:

Komisja Oświaty- pozytywna (dotyczy wszystkich projektów prezentowanych przez Wiceprezydenta B. Bartoszewicza)

 

UCHWAŁA NR XV/334/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Gdynia, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 7.28

Kryteria rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu do gimnazjów przedstawił, zgodnie z treścią załącznika, Wiceprezydent B. Bartoszewicz.

- Osoby, które będą promowane to kandydaci, którzy ukończyli szkoły podstawowe z wyróżnieniem, mające osiągnięcia w pracy społecznej, osoby niepełnosprawne, dzieci rodziców samotnych, osoby z opieką zastępczą. Kryteria były uzgadniane z dyrektorami szkół.

Pełna treść – patrz zał.

 

UCHWAŁA NR XV/335/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Gdynia, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 7.29

Wiceprezydent B. Bartoszewicz zaproponował kompleksowe przedstawienie zmian, będących przedmiotem przedmiotowego i kolejnych projektów.

 

Wobec powyższej propozycji radni nie zgłosili sprzeciwu.

 

Wystąpienie Wiceprezydenta B. Bartoszewicza:

- Spróbuję udzielić odpowiedzi na pytania, dlaczego przystąpiliśmy do pracy nad zmianą w sieci szkół, jaką zastosowaliśmy procedurę i jaka sytuacja nastąpi po zmianach?

- Wyniki nauczania w Gdyni na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym od wielu lat należą do najwyższych w Polsce. Jest to efekt pracy zespołu ludzi (przede wszystkim nauczycieli) oraz decyzji samorządu o przydzielaniu gdyńskiej oświacie dodatkowych środków finansowych. Wychodzimy bowiem z założenia, że oświata jest najważniejszą inwestycją w Gdyni. Tak się zaczęło dziać po roku 90.

Zmiana sieci ma na celu poszerzenie oferty w kontekście dostępności szkół i dostosowanie placówek do potrzeb także osób niepełnosprawnych.  Jeśli chodzi o to ostatnie, to wszystkie placówki powinny być do tych potrzeb dostosowane, częściowo bądź całkowicie. Całkowite dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych wymaga poniesienia większych nakładów, dlatego chcemy wykorzystać te placówki w sieci, które dysponują już odpowiednimi warunkami i w części są dostosowane, bo w nich mogą być tworzone klasy integracyjne.

Naszym celem jest to, aby oddziały były nieliczne przy jednoczesnym utrzymaniu obecnego stanu zatrudnienia. Zmniejszeniu liczebności oddziałów powinno odpowiadać  inwestowanie w osoby, a nie w budynki.

Najbliższy rok będzie więc rokiem zmian. Dzisiaj przyjęta została nowelizacja ustawy o systemie oświaty. Wiele osób uczy się dzisiaj zawodów, które za 10 lat mogą już nie istnieć. Mogą też pojawić się nowe zawody, o których dzisiaj nic nie wiemy.

Zamierzamy utrzymać te oddziały, do których odbyła się rekrutacja w bieżącym roku. Jeśli będziemy przenosić szkoły lub wygaszać, to inne oddziały będą przenoszone do innych lokalizacji. Z punktu widzenia gdynian oferta będzie szersza niż dotychczas. Zamierzamy zwiększyć dostępność lokalizacyjną. Chcemy, aby każda osoba, która podejmie naukę w szkole ponadgimnazjalnej cieszyła się większą dostępnością wybranej przez siebie szkoły.

W wielu materiałach prasowych była mowa o oszczędnościach. My nie mówimy o oszczędnościach, tylko o zmianach w sieci szkół, które umożliwią inwestowanie w ważne obszary dla uczących się, a nie w budynki w złym stanie technicznym. Będziemy inwestować w mniejsze grupy tak, aby poziom nauczania był wyższy.

Aspekt demograficzny: mamy o 4,5 tysiąca uczniów mniej w szkołach ponadgimnazjalnych niż 10 lat temu. W przyszłości uczniów będzie więcej, ale nie będzie to taki wzrost, aby proponowana sieć tego nie wytrzymała. Dzięki zmianom będziemy mogli zaproponować więcej  nawet o ponad tysiąc  godzin nauczania tygodniowo, o ile wyeliminujemy te budynki, w których nauka nie cieszy się dużą popularnością.

Jak wprowadzimy zmiany? Rozpoczną się uchwaleniem uchwał intencyjnych o zamiarze likwidacji lub przekształcenia. Przyjęcie tych dokumentów ma rozpocząć proces konsultacji. Inne powiaty w kraju zaczynają konsultować zmiany w sieci z chwilą wniesienia stosownego projektu pod obrady rady. My mówimy o zmianach od września, a pracujemy nad tym od marca.

Nadrzędnym dla nas celem są uczniowie. Proponowane zmiany będą korzystne dla uczniów (nawet dla tych, których przeniesiemy), jeśli chodzi o budynek i godziny nauczania. Nie będziemy zmieniać klas i dotyczy to wszystkich placówek. Chcemy przenieść klasy z tymi samymi nauczycielami. Nie będzie rozbijania klas. Chcemy zwiększyć liczbę zajęć.

W czasie spotkań rodzice zgłaszali swoje obawy  co do klas maturalnych. Nie będzie problemu z wzmocnieniem uczniów przed egzaminem maturalnym.

Tryb konsultacyjny: nie wolno nam zarzucać, że trybu konsultacyjnego nie było. Wszystkie gminy rozpoczną wprowadzanie tego trybu z chwilą uchwalenia uchwał intencyjnych. Osobiście mam za sobą co najmniej 82 godziny spotkań z nauczycielami, pracownikami administracyjnymi, z uczniami, ze związkami zawodowymi, z Młodzieżową Radą Miasta, z Komisją Oświaty. Te spotkania odbywały się od września. Niezależnie od tego ponad 300 godzin na konsultacje poświęcili pracownicy Wydziału Edukacji. Odbyły się też spotkania z pojedynczymi uczniami i nauczycielami.

Nietypowe działania: poprosiliśmy młodzież w 3 miejscach (Zespół Szkół Usługowych, IV LO, Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych) o głosowanie nad przedstawionymi im propozycjami. Uczniowie Technikum Turystyki wybrali np. inne rozwiązanie i my tę opinię wzięliśmy pod uwagę, mimo że w moim przekonaniu nasza propozycja była dla nich korzystniejsza.

Pracowaliśmy nad takimi rozwiązaniami, które zapewnią, że każdy pracownik będzie zatrudniony na tych samych warunkach, a na pewno nie na gorszych. W niektórych przypadkach zadeklarowaliśmy, że będziemy nad rozwiązaniami pracować. My, jako samorząd, mamy ograniczone możliwości, bo pracodawcą jest dyrektor szkoły, który jednak musi realizować politykę gminy. W przypadkach, gdy nauczyciele mieli więcej niż jeden etat nie podejmowaliśmy zobowiązań. To samo dotyczy godzin nauczania indywidualnego, czy przypadków osób z umowami na czas określony. Analizowaliśmy każdy przypadek. Nie staraliśmy się wpływać na warunki zatrudnienia tych osób, dla których utrata godzin nauczania nie wynika z reorganizacji sieci. Nie zależy nam na zwolnieniach. Zależy nam na  utrzymaniu nauczycieli, którzy będą z nami współpracowali.

Wiceprezydent podał stronę internetową, dotyczącą omawianej problematyki: www.gdynia.pl.edukacja. – Opublikowane na niej są wszystkie pytania młodzieży oraz rad rodziców i nasze na nie odpowiedzi (jeśli nie znaliśmy odpowiedzi, uzasadnialiśmy, dlaczego nie możemy odpowiedzieć).

Wiceprezydent krytycznie wypowiedział się o nowelizacji ustawy mocno ingerującą – jak stwierdził -  w działalność samorządu i powodującą konieczność zwolnień oraz dokonywania przesunięć w budżecie.

W pracach braliśmy pod uwagę stopień zainteresowania szkołami ze strony uczniów. Te, które proponowane są do likwidacji, cieszyły się mniej niż średnim zainteresowaniem uczniów w ciągu ostatnich 10. lat.

Z racji kompleksowych zmian będziemy pracować nad dostępnością komunikacji miejskiej w relacji do nowej sieci. Chodzi o to, aby zmiany były jak najmniej dotkliwe.

Co będzie po zmianach?:

 Dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. W wielu przypadkach ma miejsce tylko częściowe dostosowanie, ale te budynki  pozwalają na prowadzenie klas integracyjnych. W rzeczywistości jedno gimnazjum jest w całości dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podobnie jest w przypadku liceów. Całkowicie jest dostosowane Akademickie LO. Naszym celem jest dostosowanie pod tym kątem wszystkich placówek. Obecnie mamy 8 dostosowanych gimnazjów. Za dwa lata będzie ich 10.  Dostosowanie dotyczy też szkół zawodowych, które dzisiaj nie są w żaden sposób dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Od 1. września dostosowane będą dwie placówki, a za 2,5 roku będzie tych placówek 5.

Wszyscy się boimy zmian – to naturalne. Media piszą przede wszystkim o tym, co będzie likwidowane. Nie piszą o nowej, ciekawej ofercie edukacyjnej.

Rozpocznie się budowa nowej szkoły w Gdyni Wiczlinie. Powstaną trzy Centra Zawodowego Kształcenia Ustawicznego. Zachowanie centrów zapewnia zachowanie techników. Chcemy rozwijać zawody techniczne. Nie będzie zlikwidowane Technikum Budowy Okrętów i nie będzie zlikwidowane Technikum Mechaniczne Nr 1 – te szkoły będą połączone. Dzięki centrom zwiększy się dostępność do edukacji zawodowej w 3. częściach Miasta. Szkoły zawodowe będą zlokalizowane na osi SKM, co da możliwość uczenia się w nich także uczniom spoza Gdyni. W każdej placówce obowiązywać będzie jednozmianowość.

Sprawa odległości do szkół: wiem, że w niektórych przypadkach będzie dalej, ale będzie to miało miejsce na poziomie szkół ponadgimnazjalnych, co do których nie obowiązuje rejonizacja. W przypadku gimnazjów obowiązuje. Zamierzamy powołać nowe gimnazjum przy ulicy Dickmana, dzięki czemu wszyscy gimnazjaliści z Oksywia będą mieli bliżej.  

Wiceprezydent poinformował o planowanej lokalizacji liceów zgodnie z treścią załącznika.

Nie pozbawimy żadnej dzielnicy możliwości kształcenia się na poziomie ogólnokształcącym – zapewniał Wiceprezydent.

Korzyści z punktu widzenia dzielnic: zachód zyska nową szkołę, północny zachód  zyska Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego i Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych, północ zyska Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, śródmieście – Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego

- Zdajemy sobie sprawę, że zmiany są inwazyjne dla wszystkich uczniów, w związku z czym pracujemy nad kampanią informacyjną.

Jako przykład kampanii zaprezentowano radnym materiał filmowy, ilustrujący i promujący proponowane zmiany.

Wiceprezydent przedstawił na mapie Gdyni obraz naniesionych zmian w sieci szkół.

Odnosząc się do 7-dniowego trybu wniesienia projektów z aneksu pod obrady rady, Wiceprezydent wyjaśniał: - Potrzebujemy kilku miesięcy na przeprowadzenie wszystkich procedur tak, aby 1. września 2016 roku wszystkie szkoły mogły już funkcjonować. Przesunięcie terminu wniesienia projektów pod obrady RM pociągnęłoby za sobą inne opóźnienia.

 

DEBATA:

 

Stanowisko klubu radnych PiS przedstawił radny Paweł Stolarczyk: - Nie wiem, jakich zmian Państwo się boicie. Chciałbym zapewnić, że radni PiS nie boją się zmian. Wręcz przeciwnie. Czekamy spokojnie na te zmiany, które są planowane przez Parlament i rząd RP, dlatego dziwi nas ten pośpiech i przede wszystkim tryb procedowania nad projektami. Chodzi nam przede wszystkim o termin, w jakim te projekty do nas dotarły, tzn. na dzień przed świętami, w trybie 7-dniowym. Jest to temat na tyle ważny i wywołujący duże emocje, że powinniśmy zostać wcześniej poinformowani, tym bardziej, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, w dniu 9 listopada b.r., Pan Prezydent przyznał, że radni Miasta powinni otrzymywać informacje w sprawie sieci szkół ze stosownym wyprzedzeniem. Wystosowaliśmy, jako klub, interpelację i wiele odpowiedzi na postawione w niej pytania nie w pełni dostarczyły nam oczekiwanej wiedzy. Jako przykład przywołam pytanie, na jakie cele gmina zamierza wykorzystać poszczególne budynki po zlikwidowanych bądź przeniesionych szkołach i czy w związku z tym planowane są dodatkowe dochody Miasta i w jakiej wysokości będą to dochody? Pan Prezydent odpowiedział, że w chwili obecnej nie ma decyzji dotyczącej przeznaczenia tych budynków. Co więcej, dzisiaj usłyszeliśmy, że wyeliminowane będą budynki, które nie cieszą się szczególną popularnością, że inwestujemy w ludzi, a nie w budynki. Inwestowanie w ludzi, jak to określił Pan Prezydent, jest poza wszelką dyskusją, niemniej jednak ta sytuacja budzi nasze zaniepokojenie i niedosyt jeśli chodzi o informacje. Zgadzamy się z Panem posłem na Sejm RP, Marcinem Horałą, który wystosował jako poseł interpelację do Pani Minister Edukacji Narodowej. Przytoczę jej fragment: „Plany na nowy rok obejmują daleko idące zmiany w systemie oświaty, tymczasem wiele samorządów zapowiada zmiany w sieci szkolnej. Ważnym przykładem jest tu miasto Gdynia, gdzie władze zapowiedziały plan likwidacji, wygaszania i przekształcenia około 20. szkół. W sytuacji, gdy dopiero poznamy szczegółowe zapisy ustaw, działania takie budzą wiele wątpliwości. Może się okazać, że samorządy dokonują optymalizacji sieci pod kątem systemu, który wkrótce przestanie istnieć. Byłyby to zmiany nieodwracalne, w tym zmiany przeznaczenia nieruchomości szkolnych, a mogą one okazać się w nowym systemie niezasadne. Czy ministerstwo przychyla się do opinii, że do czasu ostatecznych rozstrzygnięć co do systemu, reformy oświaty, zmiany w sieci szkół, powinny zostać wstrzymane? Szczególnie tak kompleksowe jak w Gdyni”.

I jeszcze jedna nasza wątpliwość: na posiedzeniu Komisji Oświaty, w dniu 9 listopada b.r. Pan Prezydent odpowiadając na głosy rodziców i uczniów SP Nr 44 zapewnił, że wszystkie dzieci uczące się obecnie w tej placówce będą mogły ją ukończyć, ponieważ wygaszanie tej szkoły  nastąpi w trybie 7-letnim. Z kolei w odpowiedzi na interpelację naszego klubu na zadane pytanie, czym jest podyktowana decyzja o wygaszeniu tej szkoły, Pan Prezydent odpowiedział, że w ramach przewidywanych zmian nie przewiduje się, by z dniem 1 września 2016 roku rozpoczął się proces wygaszania szkoły nr 44. Która odpowiedź jest prawdziwa? Czy ta udzielona komisji, czy naszemu klubowi? Skoro powiedział Pan, że SP Nr 44 nie jest przewidziana do wygaszania, z czego bardzo byśmy się ucieszyli, należy się zastanowić, czy może w przypadku innych szkół, np. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 na Obłużu, także nie byłoby warto zamiarów zmienić i zastanowić się nad zasadnością decyzji? Te wszystkie wątpliwości pokrótce przeze mnie przedstawione, bo jest ich na pewno znacznie więcej, chociażby ze strony mieszkańców i uczniów, sprawiają, że jesteśmy przeciwni podejmowaniu w dniu dzisiejszym proponowanych uchwał. Bardzo proszę Pana Prezydenta o ustosunkowanie się do wszystkich wątpliwości.

 

Marika Domozych- nie jest wymieniona w materiałach dotyczących zmian  szkoła Nr 44.

 

 Radna Mirosława Król odczytała fragment artykułu 17 ustawy o systemie oświaty: „Droga dziecka do szkoły nie może przekroczyć 4. kilometrów.
W innym przypadku gmina zobligowana jest do zapewnienia transportu lub zwrotu kosztów dojazdu”. Czy gmina Gdynia wzięła to pod uwagę? Czy w przypadku Obłuża i Oksywia są zachowane te 4 kilometry. Jeśli tak, to czy w linii prostej, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego? Czy jest zachowany ten wymóg?  Pan Prezydent powiedział, że nie będzie nauki wielozmianowej z jednym wyjątkiem. Ja słyszałam, że nauka zmianowa będzie miała miejsce w paru placówkach.

 

Hanna Mazur- można by odnieść wrażenie słuchając prezentacji, że wszystko jest cudownie, natomiast rozmowy z nauczycielami i rodzicami wyglądają trochę inaczej i ich opinie były zupełnie nie takie, jak tu nam przekazano. Dziwi tryb wniesienia projektów, skoro praca nad nimi trwała tak długo. Skoro same plusy wynikają z przyjęcia projektów, to nie rozumiem, dlaczego radni PiS nie byli włączeni w procedowanie. Byłoby dobrą praktyką, gdyby ta współpraca wyglądała inaczej. Mogłoby to skutkować zmniejszeniem protestów społecznych. Gdybyśmy znali szczegóły zamierzeń i byli przekonani do ich zasadności, to moglibyśmy łagodzić konflikty, wskazywać na plusy.

Wczoraj została przegłosowana pierwsza ustawa znosząca obowiązek szkolny dla 6-latków. Prawdopodobnie kolejna będzie dotyczyć gimnazjów. Rozumiem, że skoro rozpoczęto prace w marcu, to autorzy nie mieli świadomości, że tak duże zmiany będą miały miejsce w Polsce, ponieważ nie można było tego przewidzieć przed wyborami.

 

I. Bekisz- po wysłuchaniu prezentacji uważam zmiany za przemyślane. Pracował nad tym sztab ludzi. Zmiany proponowane przez władze Gdyni powinny być przez nas przyjęte.

 

Ewa Krym- przypomnę, że reorganizacją sieci szkół Komisja Oświaty zajmowała się na 2. posiedzeniach. Na posiedzeniu w dniu 9 listopada byli też obecni radni PiS oraz rodzice. Myślę, że te wszystkie propozycje są głęboko przemyślane. Jestem pełna podziwu dla Pana Wiceprezydenta, że tak to przygotował. Rozumiem przede wszystkim obawy nauczycieli, ale Pan Wiceprezydent zapewnił, że żaden z nauczycieli nie straci pracy i to przy wielu świadkach.

 

M. Bełbot- wspomniał Pan o zmianach ustawowych – 6-latki, likwidacja gimnazjów i wzmocnienie roli kuratora. Jak w kontekście tych zmian Pan Prezydent zamierza wprowadzić proponowane zmiany? Myślę o kompleksowej zmianie.

Podtrzymuję uwagi dotyczące szkoły nr 44.

 

B. Bartoszewicz- w przypadku tak dużych zmian radością jest, że  tryb wniesienia pod obrady jest zasadniczym problemem. W listopadzie zapowiadaliśmy, że takie projekty zostaną wniesione pod obrady w grudniu. Lubię dotrzymywać słowa. Zobowiązałem się do spotkania się z nauczycielami przed końcem roku. Takie spotkanie odbyło się w zeszły wtorek i to ze wszystkimi pracownikami edukacji. 7-dniowy tryb to tryb normalny.

Jeśli będziemy dysponować wiedzą, kiedy będą likwidowane gimnazja, przygotujemy się do tego. Na dzisiaj są to tylko informacje. Nowelizacja ustawy odnosi się do 6-latków. Nie była opiniowana przez samorządy, ale uwzględniliśmy to w naszych planach. Jeśli zlikwiduje się gimnazja, to będziemy mieli do czynienia z reformą w skali całego Miasta i część osób straci pracę.

Naszym celem nie było odzyskanie jakichkolwiek budynków. Nie będzie w tej kwestii żadnych decyzji bez udziału Rady Miasta. Być może nadal będą wykorzystywane do celów oświatowych, tyle że w innej formule.

Sprawa interpelacji: 35 tysięcy uczniów i 738 pracowników oświaty nie może czekać na uchwały intencyjne do czasu odpowiedzi na interpelację jednego posła, nawet jeśli ten poseł jest naszym dobrym znajomym. Jestem oczywiście bardzo ciekaw odpowiedzi. Kurator może rozpatrywać propozycje dopiero po podjęciu uchwał intencyjnych.

Sprawa SP Nr 44: nie było i nie jest obecnie planowane wygaszenie szkoły, natomiast faktycznie planowaliśmy jej wygaszanie w trybie 7-letnim. Zorganizowaliście Państwo konferencję prasową w szkole, która w ogóle nie jest przewidziana do likwidacji. Jeśli będą podejmowane jakieś decyzje w związku z tą szkołą, to najwcześniej  za rok.

Pytania radnej Król: obecnie jedynie rejon Chwarzna Wiczlina nie spełnia kryterium odległości. Na Oksywiu ta odległość wręcz się zmniejsza. Zjawisko zmianowości  może dotyczyć tylko jednej szkoły, w której jedna klasa będzie kończyła zajęcia godzinę później. Dotyczy to Zespołu Administracyjno – Ekonomicznego. Co do innych szkół nie ma takich obaw. Mam zapewnienie ze strony dyrektorów szkół, że nie będzie zmianowości.

Chcę podkreślić, że nie przekazywałem treści opinii rodziców. Mówiłem tylko o spotkaniach z rodzicami.

Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby gdyńska oświata stała w miejscu. Będziemy brać pod uwagę wszystkie elementy i na pewno dostosujemy się do nich najlepiej, jak będziemy mogli. Mam nadzieję, że jeśli będziemy zmieniać system pod kątem likwidacji gimnazjów, to będzie nam na to dany równie długi czas, jak w przypadku obecnych zmian.

 

Wiceprezydent B. Bartoszewicz przedstawił projekt dot. zamiaru likwidacji XII LO, przy ul. Morskiej 79, zgodnie z treścią załącznika (dotyczy wszystkich, kolejnych projektów).

 

UCHWAŁA NR XV/336/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zamiaru likwidacji XII Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Inż. Tadeusza Wendy, przy ul. Morskiej 79 w Gdyni, została podjęta: 18/6/3

 

Ad 7.30

Przedstawiający projekt Wiceprezydent B. Bartoszewicz zapewnił, że uczniowie aktualnie uczący się w Gimnazjum Nr 14 i w LO Nr XIII, zakończą naukę w tych placówkach.

 

UCHWAŁA NR XV/337/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 14 im. Jana Radtkego i XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4, przy ul. Płk. Stanisława Dąbka 207 w Gdyni, została podjęta: 18/7/2

 

Ad 7.31

 

UCHWAŁA NR XV/338/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu im. Bandery Polskiej, przy ul. Śmidowicza 49  w Gdyni, została podjęta: 18/6/3

 

Ad 7.32

 

UCHWAŁA NR XV/339/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Chemicznego im. Prof. Stefana Kozłowskiego, wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekologicznych przy ul. Chylońskiej 237 w Gdyni, została podjęta: 18/6/3

 

Ad 7.33

 

UCHWAŁA NR XV/340/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 i Technikum Nr 4, wchodzących w skład Zespołu Szkół Usługowych przy ul. Morskiej 75 w Gdyni, została podjęta: 18/5/3

 

Ad 7.34

 

UCHWAŁA NR XV/341/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej, przy ul. Morskiej 186 w Gdyni, została podjęta: 18/5/3

 

Ad 7.35

 

UCHWAŁA NR XV/342/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Nr 3, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6, Gimnazjum dla Dorosłych, wchodzących w skład Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu im. Bandery Polskiej, przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni, została podjęta: 18/5/3

 

Ad 7.36

 

UCHWAŁA NR XV/343/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Budowy Okrętów, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3, Szkoły Policealnej Nr 8 dla Dorosłych, Ośrodka Dokształcania Zawodowego, wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, przy ul. Energetyków 13A w Gdyni, została podjęta: 18/5/3

 

Ad 7.37

 

UCHWAŁA NR XV/344/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego, Szkoły Policealnej Nr 4, Szkoły Policealnej Nr 5 dla Dorosłych, wchodzących w skład Zespołu Szkół Administracyjno – Ekonomicznych przy ul. Orłowskiej 57 w Gdyni, została podjęta: 18/5/3

 

Ad 7.38

 

UCHWAŁA NR XV/345/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Transportowego przy Al. Zwycięstwa 194 w Gdyni, została podjęta: 18/5/3

 

Ad 7.39

 

UCHWAŁA NR XV/346/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekologicznych przy ul. Chylońskiej 237 w Gdyni, została podjęta: 18/6/3

 

Ad 7.40

 

UCHWAŁA NR XV/347/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 3, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Usługowych przy ul. Morskiej 75 w Gdyni, została podjęta: 18/6/3

 

Ad 7.41

 

UCHWAŁA NR XV/348/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Budowlanego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Bronisława Bukowskiego, przy ul. Tetmajera 65 w Gdyni, została podjęta: 18/6/3

 

Ad 7.42

 

UCHWAŁA NR XV/349/15 RADY  MIASTA GDYNI w sprawie zamiaru przekształcenia IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, przy ul. Żeromskiego 31 w Gdyni, została podjęta: 18/6/3

 

Ad 8.

Sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca Komisji Oświaty, radna Ewa Krym.

W Komisji Oświaty pracuje 6-ciu radnych: Danuta Styk – wiceprzewodnicząca, Marcin Wołek, Jarosław Kłodziński, Zygmunt Zmuda Trzebiatowski, Marcin Horała, którego zastąpi Justyna Wróblewska i ja.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 14 posiedzeń.

Od początku kadencji często przewijały się kwestie kształtowania sieci gdyńskich  placówek oświatowych w kontekście tendencji demograficznych i potrzeb rynku pracy, naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, wynagrodzeń pracowników edukacji.

Komisja cyklicznie będzie gościć w wybranych przez swoich członków placówkach. Jak dotąd odbyło się posiedzenie na terenie Zespołu Szkół Usługowych i  wspólnie z Komisją Kultury zorganizowaliśmy posiedzenie na terenie Muzeum Miasta Gdyni. Te posiedzenia mają na celu nie tylko poznanie siedziby danej placówki, ale także, a nawet przede wszystkim, poznanie jej potrzeb i problemów.

Opiniujemy projekty uchwał dotyczące oświaty, w tym oczywiście projekty budżetowe.

Komisja uzyskuje dużą wiedzę na temat problemów dotykających gdyńską oświatę od goszczącego na każdym posiedzeniu Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz.

Każdorazowo, przy omawianiu projektów budżetowych w zakresie edukacji, na posiedzeniach gości Skarbnik prof. Krzysztof Szałucki, który obszernie i kompetentnie informuje nas o posunięciach w tym zakresie.

Stałymi gośćmi posiedzeń są przedstawiciele związków zawodowych pracowników oświaty.

 

Ad 9.

Interpelacje nie wpłynęły do Prezydium RMG.

 

Ad 10.

Na prośbę klubu radnych PiS Przewodniczący RMG Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski poinformował o wejściu w skład klubu radnej Justyny E. Wróblewskiej.

 

Ad 11.

 

Radna Marika Domozych zachęcała radnych do wzięcia aktywnego udziału w corocznej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy: - Od lat biorę w niej udział i jestem członkiem sztabu w Gdyni. Możemy się wspólnie bawić podczas tego pięknego dnia i zagrać dla potrzebujących.

 

Radny I. Bekisz stwierdził, że nowe stawki dotyczące wody są sensowne, po czym informował: - Pojawiła się jednak nowa pozycja, która jest dosyć niebezpieczna –  za każdą wystawioną fakturę PWiK będzie obciążał odbiorców. Obecnie jest to nieduża kwota: 1,39 zł.,  ale za dwa lata może to już być 10 zł. Po raz pierwszy spotkałem się z czymś takim, że w sklepie poprosiłem o fakturę i powiedziano mi, że muszę za to zapłacić. W PWiK powiedziano mi, że mogę to sobie elektronicznie wydrukować, ale drukowanie i papier kosztuje. Jaką pozycję mają stworzyć zarządcy nieruchomości, żeby to rozliczyć? Dziwię się, że przedstawiciele rady nie zwrócili na to uwagi i to zaakceptowali.

 

Odnośnie powyższej wypowiedzi Przewodniczący Z. Zmuda-Trzebiatowski stwierdził: - Jest to temat zasługujący na pisemne wyjaśnienie.

 

Wiceprzewodniczący A. Bień przypomniał o obchodzeniu w dniu 30 grudnia urodzin E. Kwiatkowskiego zachęcając do sięgnięcia do opracowań, biografii i innych wydawnictw poświęconych tej tak ważnej dla Gdyni postaci.

 

Ad 12.

 

Termin kolejnego posiedzenia: 27 stycznia 2016 r., godz. 12

 

Przewodniczący Z. Zmuda-Trzebiatowski poinformował radnych, że o terminie lutowej sesji (poza uroczystą sesją w dniu 10 lutego) radni zostaną  poinformowani meilowo.  

 

Ad 13.

Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Miasta Gdyni ogłosił Przewodniczący RMG, radny

Z. Zmuda-Trzebiatowski.

 

 

 

 

 

Na podstawie stenogramu opracowała:

insp. Zofia Kostrzewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 17.12.2015
Data udostępnienia informacji: 17.12.2015
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.03.2016 09:39 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
29.12.2015 15:34 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.12.2015 15:13 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.12.2015 14:55 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
17.12.2015 12:31 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
17.12.2015 11:00 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
17.12.2015 10:40 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
17.12.2015 10:22 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska