Transport i komunikacja

1. Uchwała nr XL/818/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zobowiązania Zarządu Komunikacji Miejskiej do zorganizowania regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2014 r. poz. 1299, data ogłosz. 31.03.2014r.
2. Uchwała nr XL/816/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2014 r. poz. 1068, data ogłosz. 12.03.2014 r.
3. Uchwała nr XL/815/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gdyni oraz miast i gmin objętych porozumieniami komunalnymi na lata 2014-2025”.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P.z 2014 r. poz. 1249, data ogłosz. 24.03.2014r.
4. Uchwała nr XLII/863/14 r. Rady Miasta Gdyni z dnia 23 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w mieście Gdynia, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni oraz warunków i zasad nieodpłatnego korzystania z nich.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2014 r. poz. 1890, data ogłosz. 23.04.2014r.
5. Uchwała nr XLIII/889/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Stanisława Moniuszki w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2014 r. poz. 2197, data ogłosz. 17.06.2014r.
6. Uchwała nr XLIII/890/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Wacława Sieroszewskiego w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2014 r. poz. 2187, data ogłosz. 17.06.2014r.
7. Uchwała nr XLIII/891/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Bolesława Prusa w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2014r. poz. 2188, data ogłosz. 17.06.2014r.
8. Uchwała nr XLIII/894/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2014 r. uchylająca uchwałę w sprawie zobowiązania Zarządu Komunikacji Miejskiej do zorganizowania regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2014r. poz. 2198, data ogłosz. 17.06.2014r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 13.05.2014
Data udostępnienia informacji: 13.05.2014
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.07.2014 12:04 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
12.06.2014 12:49 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
12.06.2014 12:19 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
13.05.2014 13:30 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
13.05.2014 13:27 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
13.05.2014 13:24 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz