Podatki, opłaty lokalne

1. Uchwała nr XL/837/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Ur.W.P.z 2014 r. poz. 1071, data ogłosz. 12.03.2014r.

2. Uchwała nr XLVI/979/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 r. w sprawie określenia zasad ustalania i  i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj. Pom. z 2014r. poz. 3401, data ogłosz. 14.10.2014r., obowiązuje od 1.01.2015r.

3. UCHWAŁA NR XLVI/980/14 RADY MIASTA GDYNI z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2014r. poz. 3537, data ogłosz. 22.10.2014r., obowiązuje od 1.01.2015r.

4. UCHWAŁA NR XLVI/982/14 RADY MIASTA GDYNI z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2014 r. poz. 3697, data ogłosz. 07.11.2014r., obowiązuje od 1.01.2015r.

5. UCHWAŁA NR XLVI/981/14 RADY MIASTA GDYNI z dnia 24 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2014r. poz. 3343, data ogłosz. 10.10.2014r. , obowiązuje od 1.01.2015r.

6. UCHWAŁA NR III/24/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015 r., poz. 136, data ogłosz. 20.01.2015r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 13.05.2014
Data udostępnienia informacji: 13.05.2014
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2015 10:43 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
19.01.2015 09:37 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
10.12.2014 11:13 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
29.10.2014 12:47 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
29.10.2014 12:24 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
29.10.2014 12:17 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
13.05.2014 13:06 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz