Opieka społeczna

1. UCHWAŁA NR XXXIX/813/14 RADY MIASTA GDYNI z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.Pom. z 2014 r. poz. 681, data ogłosz. 12.02.2014r.

2. UCHWAŁA NR XXXIX/814/14 RADY MIASTA GDYNI z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.Pom.  z2014 r. poz. 696, data ogłosz. 12.02.2014r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 27.02.2014
Data udostępnienia informacji: 27.02.2014
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.02.2014 12:29 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
27.02.2014 12:23 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
27.02.2014 12:20 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz