Ochrona środowiska

1. Uchwała nr XLIII/883/14Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2014 r. poz. 2196, data ogłosz. 17.06.2014r.

2. Uchwała nr XLIII/884/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2014r.poz. 2186, data ogłosz. 17.06.2014r.

3. Uchwała nr XLIV/910/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza - edycja 2014”.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2014r., poz. 2563, data ogłosz. 28.07.2014r.

4. Uchwała nr XLIV/911/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody brzozy brodawkowatej rosnącej na działce nr 25/3, KM 12, w Leśnictwie Gołębiewo, oddział 25b.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2014r., poz. 2564, data ogłosz. 28.08.2014r.

5. UCHWAŁA NR XLVII/1007/14 RADY MIASTA GDYNI z dnia 29 października 2014 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza - edycja 2014”.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2014r., poz. 4034, data ogłosz. 21.11.2014r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 12.06.2014
Data udostępnienia informacji: 12.06.2014
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.12.2014 11:06 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
07.11.2014 10:51 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
12.08.2014 09:26 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
04.07.2014 14:19 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
04.07.2014 11:58 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
12.06.2014 12:42 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz