Gminne jednostki organizacyjne

1. UCHWAŁA NR XXXVIII/800/14 RADY MIASTA GDYNI z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni”.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.Pom. z 2014 r. poz. 412 data ogłosz. 04.02.2014r.

2. UCHWAŁA NR XXXVIII/801/14 RADY MIASTA GDYNI z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.Pom. z 2014 r. poz. 425 data ogłosz. 04.02.2014r.

3. Uchwała nr XL/822/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni”.
- pobierz uchwałę (format pdf)
dz.Urz.W.P.z 2014 r. poz. 1069, data ogłosz. 12.03.2014r.

4. uchwała nr XLII/861/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni”.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2014r. poz. 1889, data ogłosz. 15.05.2014r.

5. Uchwała nr XLIV/922/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XVII/332/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Emigracji w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
rozstrzygnięcie nadzorcze - Dz.Urz.Woj.Pom. z 2014r. poz. 2623, data ogłosz. 29.07.2014r.

6. UCHWAŁA NR XLV/950/14 RADY MIASTA GDYNI z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Emigracji w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2014r. poz. 3063, data ogłosz. 17.09.2014r.

7. UCHWAŁA NR III/25/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pn. „Administracja Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni”, po przeprowadzeniu jego likwidacji, w jednostkę budżetową pn. „Administracja Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni”.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj. Pom. z 2015r., poz. 374, data ogłosz. 10.02.2015r.

8. UCHWAŁA NR III/26/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pn. „Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni”, po przeprowadzeniu jego likwidacji, w jednostkę budżetową pn. „Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni”.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015r., poz. 375, data ogłosz. 10.02.2015r.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 27.02.2014
Data udostępnienia informacji: 27.02.2014
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2015 10:50 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
19.01.2015 10:09 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
26.09.2014 12:24 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
12.08.2014 09:18 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
04.07.2014 14:34 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
12.06.2014 12:09 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
13.05.2014 13:19 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
27.02.2014 12:25 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
27.02.2014 12:09 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
27.02.2014 12:04 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz