Drogi, nazwy ulic

1. UCHWAŁA NR XXXVIII/807/14 RADY MIASTA GDYNI z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Marii Curie-Skłodowskiej w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.Pom. z 2014r. poz. 379, data ogłosz. 03.02.2014r.

2. Uchwała nr  XL/833/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2014 r. poz. 1060. data ogłosz. 12.03.2014 r.

3.Uchwała nr XLII/873/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz. W.P. z 2014r. poz. 1891, data ogłosz. 15.05.2014r.

4. Uchwała nr XLIV/918/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2014r, poz. 2565, data ogłosz. 28.07.2014r.

5. UCHWAŁA NR XLV/954/14 RADY MIASTA GDYNI z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1619G ciągu ulic Dworcowej - Placu Konstytucji w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2014r. poz. 3032, data ogłosz. 17.09.2014r.

6.UCHWAŁA NR XLV/955/14 RADY MIASTA GDYNI z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1616G ulicy Jana z Kolna w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2014r. poz. 3033, data ogłosz. 17.09.2014r.

7. UCHWAŁA NR XLV/956/14 RADY MIASTA GDYNI z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zaliczenia ul. Lotników w Gdyni do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj. Pom. z 2014r. poz. 3034, data ogłosz. 17.09.2014r.

8. UCHWAŁA NR XLV/957/14 RADY MIASTA GDYNI z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie pozbawienia ul. Obrońców Wybrzeża w Gdyni kategorii drogi gminnej oraz zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych i ustalenia jej przebiegu.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz. Urz.Woj.Pom. z 2014r. poz. 3035, data ogłosz. 17.09.2014r.

9. UCHWAŁA NR XLVI/995/14 RADY MIASTA GDYNI z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1620G ciągu ulic Podjazd - 10 Lutego - Skweru Kościuszki - Alei Jana Pawła II w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2014r. poz. 3345, data ogłosz. 10.10.2014r.

10. UCHWAŁA NR XLVI/996/14 RADY MIASTA GDYNI z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg publicznych ulicy Bursztynowej i ulicy Zielnej w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2014r. poz. 3538, data ogłosz. 22.10.2014r.

11.UCHWAŁA NR XLVI/998/14 RADY MIASTA GDYNI z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania nazwy węzłowi na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 6 (Obwodnica Trójmiasta) i ul. Morskiej w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2014r., poz. 3479, data ogłosz. 17.10.2014r.

12.UCHWAŁA NR XLVII/1008/14 RADY MIASTA GDYNI z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu ul. Chwarznieńskiej w Gdyni drogi kategorii gminnej w rejonie dzielnicy Chwarzno-Wiczlino.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2014 r. poz. 4022, data ogłosz. 21.11.2014r.

13.UCHWAŁA NR XLVII/1009/14 RADY MIASTA GDYNI z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Uranowej w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2014r., poz. 3994, data ogłosz. 21.11.2014r.

14.UCHWAŁA NR XLVII/1010/14 RADY MIASTA GDYNI z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Działki Leśne w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2014r., poz. 3995, data ogłosz. 21.11.2014r.

15.UCHWAŁA NR XLVII/1011/14 RADY MIASTA GDYNI z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Orłowo w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2014r., 3996, data ogłosz. 21.11.2014r.

16. UCHWAŁA NR XLVII/1015/14 RADY MIASTA GDYNI z dnia 29 października 2014 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2014r., poz. 3988, data ogłosz. 20.11.2014r.

17. UCHWAŁA NR XLVII/1016/14 RADY MIASTA GDYNI z dnia 29 października 2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2014r., poz. 3989, data ogłosz. 20.11.2014r.

18.UCHWAŁA NR XLVII/1017/14 RADY MIASTA GDYNI z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Łanowej w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2014r., poz. 3990, data ogłosz. 20.11.2014r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 27.02.2014
Data udostępnienia informacji: 27.02.2014
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.12.2014 11:39 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
07.11.2014 11:08 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
29.10.2014 13:07 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
26.09.2014 12:43 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
12.08.2014 09:31 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
04.07.2014 14:21 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
12.06.2014 12:24 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
13.05.2014 13:11 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
27.02.2014 12:23 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
27.02.2014 12:16 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz