Wyniki postępowania na montaż i demontaż elementów identyfikacji wizualnej Miasta Gdyni

W dniu 21 stycznia 2014 roku Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 13551/14/VI/M został zaakceptowany wynik postępowania przetargu nieograniczonego poniżej wartości 200 000 euro na realizację zadania „Montaż i demontaż elementów identyfikacji graficznej zleconej przez Miasto Gdynię".
W terminie wskazanym w SIWZ do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 lutego 24 wpłynęły 2 oferty.
W dniu 03.01.2014 roku o godzinie 11:00 odbyło się publiczne otwarcie ofert w siedzibie Zamawiającego. Złożono następujące oferty cenowe brutto:


1. B-52 Sp. z o.o. z Gdańska  88 240,00
2. SMILE REPREZENT Michał Kuśnierz z Gdyni 76 120,00

W dniu 08.01.2014 r. odbyło się posiedzenie komisji przetargowej. Na mocy art. 26 ust. 3 obie firmy zostały wezwane do uzupełnienia dokumentów oraz na mocy art. 26 ust. 4 do udzielenia wyjaśnień w zakresie złożonych ofert. Firmy złożyły stosowne uzupełnienia i wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.
W postępowaniu kryterium wyboru oferty w 100% była cena. Na tej podstawie wybrano ofertę firmy SMILE REPREZENT, która zaproponowała za wykonanie zlecenia niższą kwotę.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Joanna Pawlus
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Pawlus
Data wytworzenia informacji: 21.01.2014
Data udostępnienia informacji: 24.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.01.2014 09:25 Aktualizacja treści Joanna Pawlus
24.01.2014 09:24 Dodanie informacji Joanna Pawlus