Wynik postępowania na publikację lokalnych i ogólnopolskich ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 329/14/VII/P z dnia 19 grudnia 2014 r. zatwierdza się wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207.000 euro na publikację lokalnych i ogólnopolskich ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku.
 
W przetargu wzięły udział 2 firmy: POLSKAPRESSE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Filia Gdańsk, ul. Targ Drzewny 9/11, Gdańsk  oraz AGORA SA z siedzibą w Warszawie, Oddział Gdańsk, ul. Tkacka 7/8, Gdańsk.
 
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny oferty:
- cena oferty brutto (waga 40 %),
- średnia dzienna sprzedaż w 2013 roku (waga 60%).
 
Część 1 - dot. publikacji lokalnych ogłoszeń prasowych:
Oferta nr 1 - POLSKAPRESSE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Filia Gdańsk, ul. Targ Drzewny 9/11, Gdańsk
Cena oferty brutto: 273.487,00 zł
Średnia dzienna sprzedaż w 2013 roku: 30.931 egz.
Łączna punktacja oceny oferty: 88,43 pkt
Oferta nr 2 - AGORA SA z siedzibą w Warszawie, Oddział Gdańsk, ul. Tkacka 7/8, Gdańsk
Cena oferty brutto: 194.401,15 zł
Średnia dzienna sprzedaż w 2013 roku: 12.609 egz.
Łączna punktacja oceny oferty: 64,46 pkt
 
Część 2 - dot. publikacji ogólnopolskich ogłoszeń prasowych:
Na tę część zamówienia wpłynęła tylko jedna oferta.
Oferta nr 2 - AGORA SA z siedzibą w Warszawie, Oddział Gdańsk, ul. Tkacka 7/8, Gdańsk
Cena oferty brutto: 281.125,30 zł
Średnia dzienna sprzedaż w 2013 roku: 220.258 egz.
Łączna punktacja oceny oferty: 100 pkt
 
 
Za najkorzystniejszą została uznana:
- w części 1 oferta firmy POLSKAPRESSE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Filia Gdańsk, ul. Targ Drzewny 9/11, Gdańsk, która spełniła wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwięcej punktów.
- w części 2 oferta firmy AGORA SA z siedzibą w Warszawie, Oddział Gdańsk, ul. Tkacka 7/8, Gdańsk, wydawcy „Gazety Wyborczej". Była to jedyna oferta na tę część zamówienia. Firma zaproponowała korzystną cenę.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) umowa może zostać zawarta w terminie od dnia 30.12.2014 r. 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Grajter
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 19.12.2014
Data udostępnienia informacji: 19.12.2014
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.01.2015 16:12 Aktualizacja treści Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
15.01.2015 16:11 Aktualizacja treści Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
15.01.2015 16:09 Dodanie informacji Sylwia Szumielewicz - Tobiasz