Wynik postępowania na druk i kolportaż tygodnika RATUSZ - Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni w 2015 roku

W dniu 9 grudnia 2014 r. odbyło się otwarcie ofert w drugim przetargu nieograniczonym poniżej 207.000 euro na wybór wykonawcy na druk i kolportaż tygodnika „RATUSZ".  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 327/14/VII/P z dnia 19 grudnia 2014 r. zatwierdza się wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207.000 euro na druk i kolportaż tygodnika RATUSZ - Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni w 2015 roku.
 
W przetargu wzięły udział 2 firmy: Zakłady Graficzne im. Józefa Czyżewskiego Sp. z o.o. z Tczewa oraz Vipro s.c. z Gdańska.
 
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny oferty:
1.      cena oferty brutto (waga 70 %)
2.      ocena wydruku zaproponowanych przez zamawiającego dwóch numerów „Ratusza" (waga 30 %).
 
Oferta nr 1 - Zakłady Graficzne im. Józefa Czyżewskiego Sp. z o.o. z Tczewa, ul. Gazety Tczewskiej 1
1.      Cena oferty brutto - 567.360 zł (70 pkt)
2.      Ocena wydruku zaproponowanych przez zamawiającego dwóch numerów „Ratusza" - 28,71 pkt
Razem: 98,71 pkt
 
Oferta nr 2 - Vipro s.c. z Gdańska, ul. Grunwaldzka 209a
1.      Cena oferty brutto - 820.300,00 zł (48,41 pkt)
2.      Ocena wydruku zaproponowanych przez zamawiającego dwóch numerów „Ratusza" - 28,43 pkt
Razem: 76,84  pkt
 
 
Komisja przetargowa za najkorzystniejszą uznała ofertę nr 1 - Zakładów Graficznych im. Józefa Czyżewskiego Sp. z o.o. z Tczewa, która spełniła wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwięcej punktów. „Ratusze" wydrukowane przez tę firmę cechowała dobra ostrość druku i jakość odwzorowania kolorów oraz poprawna obróbka introligatorska.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) umowa może zostać zawarta w terminie od dnia 07.01.2015 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Grajter
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 29.12.2014
Data udostępnienia informacji: 31.12.2014
Ostatnia aktualizacja: 31.12.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.12.2014 15:01 Dodanie informacji Sylwia Szumielewicz - Tobiasz