Wynik postępowania na dostawę mebli, stanowiących wyposażenie Muzeum Emigracji ul. Polska 1.

INFORMACJA

o wyniku postępowania

 

 

 

Dot. przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207.000 euro na dostawę mebli, stanowiących wyposażenie Muzeum Emigracji w Gdyni ul. Polska 1.

 

 

 

Wydział Budynków Urzędu Miasta Gdyni zawiadamia, że Zarządzeniem Nr 15373/14/VI/M z dnia 01.07.2014r. Prezydent Miasta Gdyni zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 30.05.2014r w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207.000 euro na dostawę mebli, stanowiących wyposażenie Muzeum Emigracji w Gdyni ul. Polska 1 i  wybór oferty złożonej przez:

Biuro Inżynieryjno Handlowe „ARTUSS” Luśnia Artur, z  siedzibą : 38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 30 - z  ceną brutto 1.722.697,41 zł, która stanowiła jedyne kryterium oceny ofert.

 

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która spełnia warunki określone w SIWZ.

 

 

Zgodnie z art.94 ust.2 pkt.1) ppkt. a) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 10 dni, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Gabriela Grabda
Ostatnio zmodyfikował: Gabriela Grabda
Data wytworzenia informacji: 04.07.2014
Data udostępnienia informacji: 04.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.07.2014 15:32 Dodanie informacji Gabriela Grabda